กรมบัญชีกลางขอเวลา 2 เดือน ปรับปรุงระบบอี-ออคชั่น

แบ่งปัน

ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ วานนี้ (10 มิ.ย.) นายอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางรับพิจารณากรณีที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ออคชั่น)

โดยจะขอเวลา2 เดือน เพื่อศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ก่อนที่จะดำเนินการร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งจะมีการเชิญกลุ่มผู้รับเหมาต่าง ๆ มาหารือร่วมด้วย

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการประกวดราคาด้วยวิธีดังกล่าวนี้ ยังมีปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะกรณีการล็อกสเปกบริษัทที่จะเข้ามาประมูลงาน หรือการประกาศเงื่อนไขทีโออาร์ อย่างไม่ทั่วถึง ทั้งนี้อาจจะการผ่อนปรนเงื่อนไขบางประการให้เปิดกว้างมากขึ้น
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics