ยรรยงชี้แจงแนวทางรับจำนำ “กุ้ง” ต่อสมาคมแช่แข็ง

แบ่งปัน

กุ้งวันนี้ (8 มิ.ย.)นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เรียกสมาคมแช่เยือกแข็งไทยเข้าพบ เพื่อหารือถึงนโยบายในการเปิดรับจำนำกุ้งจำนวน 10,000 ตัน ซึ่งโรงงานกุ้งแช่แข็งในแต่ละพื้นที่ จะเป็นผู้ดำเนินการรับจำนำโดยตรงและเป็นผู้จัดเก็บสินค้า แทนองค์การคลังสินค้า (อคส.)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดภาคใต้ หลังราคากุ้งตกต่ำ ทางคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จึงได้อนุมัติให้เปิดรับจำนำกุ้ง

ขณะที่ทางด้านของ นายกสมาคมชาวนาไทย นายประสิทธิ์ บุญเฉย ได้เตรียมเข้ายื่นหนังสือถึง นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อลดอุปสรรคในการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) อนุมัติการเปิดรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังเพิ่มเติมอีก 2,000,000 ตัน

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics