“ภาพหาชมยาก” วันพระราชสมภพฟ้าหญิงอุบลรัตน์

แบ่งปัน

ภาพหาชมยาก ฟ้าหญิงอุบลรัตน์ สมเด็จ




ความเห็น

 • ภาริณี wrote on 21 กรกฎาคม, 2010, 21:36

  อยากทราบชื่อเต็ม ๆ ของ ฟ้าหญิงอุบลรัตน์ เป็น ภาษาไทย และอังกฤษ คะ เนื่องจากลูกสาวเคยเข้าเฝ้าเสด็จ จึงอยากรู้จักชื่อเต็ม ๆ คะ

  ขอบคุณคะ แม่ภาริณี

 • ศุภัชชา wrote on 9 ธันวาคม, 2010, 21:54

  ปี2494-2515 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สยามบรมราชกุมารีนารีรัตน์ ปี2544-ปัจจุบัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 • ศุภัชชา wrote on 9 ธันวาคม, 2010, 22:00

  นี่คือ พระนามเต็มของพระองค์ภายหลังจากประสูติกาล และลาออกจากฐานันครศักดิ์ จนถึงปัจจุบันค่ะ ข้อมูลที่ข้าพระพุทธเจ้าได้เรียนมา หากผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องประการใด ขอพระราชทานอภัยมาณ ที่นี้ด้วย …..

  ควรมิควรแล้วแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics