ไทยเจ้าภาพประชุม “ไอโฟคอม” หวังอาเซียนปลอด”ยาเสพติด” ภายใน 6 ปี

แบ่งปัน

วันนี้ (11 พ.ค.)ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงรายรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA ได้เปิดการประชุมไอโฟคอมหรือการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด หรือไอโฟคอม ครั้งที่ 6 อย่างเป็นทางการ

ซึ่งในปีนี้ รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. เพื่อหารือกันในประเด็นการแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้อาเซียนปลอดยาเสพติดในภายปี 2015

โดยวันนี้ นายชัยได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก และประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษ ก่อนจะเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ


ทั้งนี้ การประชุมไอโฟคอม หรือ AIFOCOM (The 6th Meeting of the AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace) เป็นเวทีในการปรึกษาหารือและขอความร่วมมือจากองค์กรนานาชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเข้าใจในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการปรับและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติดในประเทศอาเซียนให้สอดคล้องกัน

โดยจะมี 8 ประเทศผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียนเข้าร่วม ได้แก่ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ขณะที่ประเทศบรูไนและพม่า จะเป็นประเทศสังเกตการณ์พิเศษ
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics