ท่านนายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณาก.ม.หมิ่นฯด้วยความรอบคอบ

แบ่งปัน

การแถลงข่าวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2552 ที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ โดย “นายธงชัย วินิจจะกุล” อดีตแกนนำนักศึกษา 6 ตุลาคม 2519 ปัจจุบันพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้แถลงข่าวผ่านทางอินเตอร์เน็ต เว็บแคม skype ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ โดยได้อ่านจดหมายเปิดผนึกถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีโดยเรียกร้อง

1.   ให้ยุติมาตรการกดดันในการปราบปรามการหมิ่นสถาบันฯ

2.   ให้พิจารณาข้อเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

3.   ให้ยกเลิก-ถอนฟ้อง คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่กำลังดำเนินคดีอยู่และให้ดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องโทษคดีหมิ่นฯ ก่อนหน้านี้ โดยกล่าวว่าผู้ต้องหาเพียงแสดงความคิดเห็น และมีการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง

 

พวกเราขอแสดงความคิดเห็นและยื่นข้อเรียกร้องบ้าง ดังนี้.

1. การที่จะตัดสินว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเรื่องอื่นๆนั้น ศาลจะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ไม่ใช่นักวิชาการและพวกที่ต้องการบ่อนทำลายสถาบันฯ มาตัดสินแต่อย่างใด

2. เมื่อดูจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งที่ผ่านมาแล้ว และในปัจจุบัน กลุ่มบุคคลที่แสดงออกในการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เป็นการจงใจต้องการบ่อนทำลายสถาบันฯ โดยตรง รวมทั้งมีการใช้คำพูดที่รุนแรง หยาบคายรวมอยู่ด้วย ดังนั้น การที่ออกมากล่าวบิดเบือนว่า เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นหรือเป็นการวิจารณ์ด้วยความหวังดีนั้น เป็นความเจ้าเล่ห์ของพวกที่มีวัตถุประสงค์บ่อนทำลายสถาบันฯ ที่ต้องการให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายนี้เพื่อสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีไม่มีอุปสรรคใดๆ

3. เนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชวงศ์ ไม่อยู่ในฐานะที่เหมาะสมในการดำเนินการฟ้องร้องผู้ใด เหมือนเช่นคดีหมิ่นประมาทของบุคคลทั่วไป จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาทดแทน หากยกเลิกเสียเท่ากับเปิดช่องให้กับผู้ที่ต้องการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพวกมาร์กซิสต์

4. หากมีการยกเลิกถอนฟ้องและปล่อยตัวนักโทษคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในทำนองเดียวกันก็ต้องมีการถอนฟ้องและยกเลิกคำตัดสินของศาลในคดีหมิ่นประมาทของบุคคลทั้งหมดในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ของนักวิชาการเหล่านั้นด้วย เพราะจำเลยเพียงแสดงความคิดเห็นเท่านั้น และโจทย์ได้ใช้กฎหมายหมิ่นประมาทมาเป็นเครื่องมือทำลายจำเลยทางการเมือง

5. เมื่อกล้าทำก็ควรกล้าที่จะออกมาต่อสู้ตามกฎหมาย ไม่ใช่มาทำตัวเป็นอีแอบโหยหวนอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วยื่นข้อเสนอเพื่อต้องการจะมัดมือชกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

6. ในต่างประเทศก็มีการตัดสินคดีความที่เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นกัน ึ่งกฎหมายแต่ละเรื่องของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของประเทศนั้นๆ.

 

 

 

“เรารักในหลวง”

ที่มา:http://webboard.news.sanook.com/forum/2697121__%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A.html

ขอขอบคุณบทความดีๆจากคุณ “เรารักในหลวง”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics