พระอัจฉริยภาพด้านถ่ายภาพ

แบ่งปัน

ในหลวง กล้อง ถ่ายภาพ

ph_022

การถ่ายภาพเป็นศิลปะอีกสาขาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าในสมัยก่อนนั้น อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ ยังไม่ทันสมัยอย่างในปัจจุบันนี้ แต่พระองค์ก็ทรงศึกษา และฝึกด้วยพระองค์เอง จนทรงเป็นนักถ่ายรูปผู้มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น กล้องธรรมดาหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์ ได้เริ่มทรงกล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์ และ ทรงใช้ฟิล์มตั้งแต่ขนาด ๑๓๕ จนถึงขนาด ๑๒๐ และขนาดพิเศษ กล้องถ่ายภาพที่ทรงใช้ในระยะเริ่มแรกเป็นกล้องที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัว จึงต้องใช้พระราชวิจารณญาณอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน พร้อมทั้งพระปรีชาสามารถส่วนพระองค์ จึงทรงถ่ายภาพได้อย่างเชี่ยวชาญมั่นพระราชหฤทัย แม้ในปัจจุบันกล้องถ่ายภาพ จะมีวิวัฒนาการขึ้นกว่าสมัยก่อน ก็มิทรงใช้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรง ใช้แต่กล้องคู่พระหัตถ์แบบมาตราฐานอย่างที่นักเลงกล้องทั้งหลายใช้กัน

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเชี่ยวชาญแม้กระทั่งการล้างฟิล์ม การอัด ขยายภาพ ทั้งภาพขาวดำและภาพสี โดยทรงจัดทำห้องมืด (Dark Room) ขึ้นในบริเวณชั้นล่างของตึกที่ทำการสถานีวิทยุ อ.ส. ด้วยพระราชประสงค์ที่จะทรง สร้างภาพให้เป็นศิลปะถูกต้องและรวดเร็วด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ทรงคิดค้นหาเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอๆ จนทำให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เป็นผลงานศิลปะที่ล้ำยุค

ph_039

ph_038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ph_035ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดการถ่ายภาพ และทรงถ่ายภาพต่างๆ อยู่เป็นประจำ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เคยไปปรากฏตามหน้านิตยสาร เมื่อราวปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ได้ปรากฏอยู่ในนิตยสารสแตนดาร์ดของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงมีพระราชดำรัสด้วยพระอารมณ์ขันแก่ผู้ใกล้ชิดผู้หนึ่งถึงการเป็นช่างภาพอาชีพของพระองค์ว่า ฉันเป็นกษัตริย์ก็จริง แต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ด ได้เงินเดือนเดือนละ ๑๐๐ บาท ตั้งหลายปีมาแล้ว จนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักที เขาก็คงถวายเดือนละ ๑๐๐ บาท อยู่เรื่อยมา

 

เมื่อครั้งที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติใหม่ๆ โปรดที่จะถ่ายภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดา โดยเฉพาะเมื่อได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ

 

ph_142ในปัจจุบัน เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย และความเสียสละเพื่อพสกนิกร จึงทำให้ทรงมีพระราชภารกิจอันมากมายมหาศาลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎร ไม่มีเวลาสำหรับคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ในการถ่ายภาพได้อีก จะทรงถ่ายภาพได้ก็แต่เฉพาะในคราวที่เสด็จฯ ไปราชการตามสถานที่ต่างๆ เท่านั้น ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านี้ทรงใช้เพื่อประกอบการทรงงานของพระองค์ จะสังเกตได้ว่าไม่ว่าพระองค์จะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ จังหวัดใด ก็จะทรงมีกล้องถ่ายรูปติดพระองค์ไปด้วยเสมอ โปรดถ่ายภาพสถานที่ทุกแห่งเพื่อทรงเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบงานที่ได้ทรง ปฏิบัติ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านี้จึงมักเป็นภาพถ่ายแบบฉับพลันทันเหตุการณ์ ซึ่งถ่ายได้ครั้งเดียวด้วยไหวพริบ ไม่มีเวลาจ้องหาแง่มุม แต่ด้วยพระปรีชาสามารถ เราจึงได้เห็นภาพฝีพระหัตถ์อันคมชัดและมีศิลปะในการจัดองค์ประกอบของภาพ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในระยะหลังๆ นี้ ทรงใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันใจและสามารถแก้ไขเหตุการณ์ของบ้านเมืองได้ทันท่วงที เช่น เมื่อคราวน้ำท่วมกรุงเทพฯ หลายครั้ง ได้ทรงถ่ายภาพจุดสำคัญๆ ไว้เป็นหลักฐานการวางแผนป้องกันน้ำท่วมทางเฮลิคอปเตอร์

ในหลวง ภาพถ่าย

 

ในหลวง ถ่ายภาพ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทั้งหลายล้วนแสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงถ่ายภาพเพื่อศิลปะแต่เพียงเดียว เพราะแต่ละภาพทรงไว้ซึ่งคุณค่าทั้งทางศิลปะและวิชาการ สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองและนำความผาสุกร่ม เย็นมาสู่ประชาชนชาวไทยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ความเห็น

 • poo31 wrote on 5 มกราคม, 2011, 20:18

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ทัศนันท์ วิริยะกิจนทีกุล wrote on 6 กันยายน, 2011, 18:07

  ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ สวยมาก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นายพีระจิตร ไตรภาคภูมิ wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:45

  พระบารมีแผ่ไพศาล ทั่วโลกล้วนแส้ส้องสรรเสริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ด.ญ.กุลธิดา ลาภอนันต์ wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:46

  เรารักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 • นายรัตนะพงษ์ ถิ่นวรไพศาล wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:47

  ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

 • น.ส.อุทุมพร รัตน์เรือง wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:48

  ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • นางภาวณีย์ ศรีบุญเรือง wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:49

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

 • ด.ช.ณัฐพงษ์ ภยโกวิทย์ wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:50

  ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่กับคนไทยตลอดไป

 • จิตรกร ทองคำแก้ว wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:51

  พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 • นายมิตรมงคล วงษ์เลิศ wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:52

  กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 • ทิพวรรณ พรภิรมณ์ wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:52

  ธ สถิตในดวงใจชาวประชา ทรงพระเจริญ

 • ทินกร กนกพานิชย์ wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:53

  ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดไป ตราบนานเท่านาน

 • กรกฎ ไมตรีงาม wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:54

  ประชาชนคนไทยควรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต..

 • วีรพงษ์ สมานไมตรี wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:55

  ” แม้มีสิ่ง หมายปอง ต้องประสงค์
  ถึงชีวิต ปลิดปลง มิหวั่นไหว
  ชีพพร้อมพลี เพื่อองค์ พระทรงชัย
  ดำรงไว้ คู่ฟ้า คู่ธานินทร์ “

 • นางตรีพร เชาว์เฟื่องฟู wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:55

  พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 • น.ส.รุจิราพร แพทอง wrote on 16 พฤศจิกายน, 2011, 21:56

  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม

 • ด.ญ. ธนิกานต์ เกตุวงศ์ wrote on 21 พฤศจิกายน, 2011, 17:53

  ขอให้พระองค์ทรงอยู่เป้นร่มโพธิ์ร่มไทรของไทยตลอดไป

 • ภูดินันท์ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2015, 14:04

  ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics