ผู้นำพม่าเรียกร้องความร่วมมือจากนักธุรกิจ

แบ่งปัน

  พล.อ.เต็งเส่ง ( Thein Sein)

วันนี้ ( 2 เม.ย.) พล.อ.เต็งเส่ง ( Thein Sein) นายกรัฐมนตรีของประเทศพม่า ได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมพม่า เมื่อวานนี้ ( 1 เม.ย.)ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 2552 – 2553 ว่า แม้ว่าการดำเนินธุรกิจการค้ากับต่างประเทศจะพบอุปสรรคและปัญหาหลายประการ แต่ปรากฏว่า การค้าของพม่าขยายตัวถึง 4 % ด้วยมูลค่า 9,800 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณที่แล้ว โดยดุลการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ล้านดอลลาร์ จากการค้าที่มีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท

                นายกรัฐมนตรีพม่า กล่าวด้วยว่า มูลค่าส่งออกในปีงบประมาณที่แล้วเพิ่มขึ้นกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์ จากปีงบประมาณก่อน ส่วนมูลค่าการนำเข้ามีเพียง 465 ล้านดอลลาร์ ทำให้ปีที่ผ่านมาชาวพม่ามีรายได้ต่อหัวเพิ่มเป็น 498,000 จั๊ต หรือ 489 ดอลลาร์จากเพียง 405,817 จั๊ต หรือประมาณ 405 ดอลลาร์ในปีงบประมาณที่แล้ว พล.อ.เต็งเส่ง ได้เรียกร้องให้บรรดานักธุรกิจของประเทศมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกคนให้ความร่วมมือต่อรัฐบาลด้วย

                ผู้นำพม่ากล่าวด้วยว่า แม้รัฐบาลสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปยังใช้มาตรการคว่ำบาตรทั้งทางการเมืองและการค้าติดกันมาหลายปี แต่พม่าก็มีแผนแห่งอนาคตเพื่อให้ประเทศพ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองกับความยุ่งยากต่าง ๆ ภายใต้วิกฤติการณ์ระดับโลก นายกรัฐมนตรีพม่ากล่าวสร้างความเชื่อมั่นให้นักธุรกิจรับฟัง สำหรับรายได้หลักของพม่าได้มาจากการขายพลังงานเชื้อเพลิงเช่น ก๊าซ  โดยมีบริษัท เชฟรอนคอร์ป บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้รับสัมประทานจากรัฐบาลทหาร 

ส่วนคู่ค้าสำคัญของพม่า คือ จีน ซึ่งเป็นคู่ค่าที่มีมูลค่าสูงถึง 1,200 ล้านดอลลาร์ เป็นการส่งออก 610 ล้านและนำเข้า 620 ล้าน รองลงมาคือไทย และอินเดีย แต่ก็มีมูลค่าไม่มากนัก อย่างไรก็ตามพม่าซึ่งปกครองโดยระบอบทหารมานาน ยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในกลุ่มอาเซียน และล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบ ๆ อีกด้วย

               
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics