ขสมก.ขอบ้าง 5 พันล้านอ้างบริการเชิงสังคม

แบ่งปัน

ขสมก. วันนี้ ( 2 เม.ย.) นายพิเณศวร์ พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยถึงแผนฟื้นฟูองค์กรของ ขสมก.ที่จะนำเสนอต่อ นายโสภณ ชารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการประชุมที่กระทรวงคมนาคมเช้าวันนี้ว่า

ขสมก.เคยเสนอขอรับการงบประมาณอุดหนุนสำหรับการเดินรถเพื่อบริการเชิงสังคมจากรัฐบาลในปี 2553 จำนวน 5,000 ล้านบาท แต่ได้รับการพิจารณาเพียง 800 ล้านบาทเท่านั้น เพราะกระทรวงการคลังพิจารณาว่า ควรคิดเฉพาะรถเมล์ร้อนเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงรถปรับอากาศ ขสมก.ก็ต้องแบกรับด้วย เพราะค่าโดยสารที่กำหนดยังต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง และยังตัดต้นทุนทางออ้อมในการดำเนินงาน เช่น สัวดิดาการต่าง ๆ ของพนักงานด้วย

ผู้อำนวยการ ขสมก.กล่าวว่า โดยหลักการแล้ว ต้นทุนค่าจ้างพนักงานของรัฐที่ให้บริการ คิดเป็นต้นทุนทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังให้งบสนับสนุนการเดินรถเพื่อบริการเชิงสังคมเพียง 9 เดือน โดยเห็นว่าอีก 3 เดือน ขสมก.ก็จะมีรถใหม่ในโครงการรถเช่า เอ็นจีวี. 4,000 คันเข้ามาให้บริการแล้ว เรื่องนี้ตนจึงต้องให้ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกครั้ง โดยเฉพาะปัจจุบัน ขสมก.มีผลขาดทุนสะสมประมาณ 6.6 หมื่นล้านบาทแล้ว
ความเห็น

  • ###นายทศพร เดชภิญญา เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา นายกรัฐมนตรี### wrote on 13 ตุลาคม, 2012, 9:46

    “ประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรีในสถานการฉุกเฉิน ฉบับที่ 1″…

    3.ห้ามช่วยเหลือ หรือ สนับสนุนผู้ก่อเหตุร้าย ไม่ว่าด้วยประการใดๆ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯเป็นช่องทางที่ผู้ก่อเหตุร้ายใช้ในการเดินทาง จึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics