สศค.มองวิกฤติผ่านการส่งออก-นำเข้า

แบ่งปัน

วันนี้ (1 เม.ย.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ได้นำเสนอบทวิเคราะห์เรื่อง มองวิกฤตเศรษฐกิจผ่านวิกฤตส่งออกและนำเข้าทั้งนี้โดยอาศัยข้อมูลมูลค่าและปริมาณการส่งออกสินค้าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่า

การส่งออกน่าจะหดตัวต่อเนื่องตามอุปสงค์หรือความต้องการสินค้าของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า หลักบวกกับข้อมูลฐานส่งออกที่สูงมากในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ การส่งออกที่หดตัวต่อเนื่อง เป็นสาเหตุหลักที่

 สศค. คาดว่า อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสแรกปีนี้จะหดตัวมากกว่าไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ดังนั้น ยุทธศาสตร์การส่งออกในด้านมิติคู่ค้าควรเร่งหาตลาดใหม่ เพิ่มปริมาณการค้าภายในภูมิภาค ขณะที่ด้านสินค้า เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวลงอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสินค้าเกษตรของไทยยังมีศักยภาพในการแข่งขันถึงแม้จะมีการหดตัว แต่เป็นการหดตัวไม่มากเมื่อเทียบกับสินค้าอุตสาหกรรม ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์มีการขยายตัว 2.2% ถือเป็นโอกาสของไทยที่จะขยายการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรให้เพิ่มขึ้น 

สศค. คาดว่าหากการส่งออกในหมวดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมขยายได้ดี ย่อมส่งผลให้เกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้การบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ขณะเดียวกัน สศค. ได้แจ้งเตือนด้วยว่า จะต้องมีการดูแลค่าเงินบาทไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่ง และสนับสนุนให้ประเทศในภูมิภาค ร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง จะช่วยให้เกิดการฟื้นตัวเร็วขึ้น ทำให้การส่งออก การผลิตและการจ้างงานฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

สศค. รายงานถึงสัดส่วนของการส่งออกและนำเข้าสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในปี 2551 ด้วยว่ามีสัดส่วน 72.1% และ 56.6% ตามลำดับ ซึ่งการขยายตัวและหดตัวของการส่งออกและนำเข้าสินค้า ย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการบริโภคในประเทศ การลงทุนและการจ้างงาน

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics