สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๒

แบ่งปัน

สมเด็จพระเทพ งานกาชาดวานนี้ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒) เวลา ๑๗.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๒ ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบัน และมูลนิธิ จัดขึ้น  ภายใต้แนวคิด “หัวใจใสสะอาด กาชาดเพื่อปวงชน” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชจักกรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อเผยแพร่ภาระกิจและกิจกรรมของสภากาชาดไทย และเพื่อหารายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 

โดยงานกาชาดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ มีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการประกวดร้านลิมพระเกียรติ ประกวดสุขภาพเด็ก กิจกรรมวิชาการ และการจำหน่สยผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์  และร้านค้าต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์ จากนั้นยังมรการละเล่นต่างๆ เช่น ฉลากงานกาชาด สอยดาว และสอยกัลปพฤกษ์
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics