สุเทพ “เผย” ยุทธศาสตร์ใหม่ปชป. กวาดส.ส.ไม่น้อยกว่า 280

แบ่งปัน

ประชาธิปัตย์นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของพรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้ชื่อ “เชื่อมั่นประเทศไทย มั่นใจประชาธิปัตย์”

ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของพรรค 4 ปี คือ พ.ศ.2551-2554 ว่า ถ้าอยากให้พรรคประสบผลสำเร็จในทางการเมือง ประชาธิปัตย์จะต้องเอาชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยจะต้องได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 280 คน เพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และมากพอที่จะสนับสนุนการทำงานทางการเมืองของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์ 15 ข้อ อาทิ

สมาชิกพรรคมีอุดมการณ์ การขยายแนวร่วมทางการเมือง มุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ทุกสาขาอาชีพ ให้สาขาพรรคเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สร้างสมัชชาประชาชน-ประชาธิปัตย์ เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนการปกครองท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมส่งสมัครรับเลือกตั้ง ให้พรรคเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการเมือง มีนโยบายพรรคที่ทันสมัย สอดคล้องสถานการณ์ที่เปลี่ยน ส่งเสริมบุคลากรของพรรคให้เป็นมืออาชีพ ทันสมัย และเทคโนโลยี


นอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า เพื่อยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลตามครรลองประชาธิปไตย และตนเองได้เป็นนายกฯ นั้นเนื่องจาก ส.ส.ส่วนใหญ่ในวันนั้นมองเห็นว่าบ้านเมืองไม่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ เมื่อไม่อาจปล่อยให้อยู่ในสภาพเช่นนั้นได้ จึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลง และให้โอกาสพรรคอันดับ 2 คือพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาล

ตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์พรรค มีคนพูดเสมอว่า ยามใดที่ประเทศมีวิกฤต ยามนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะต้องเข้ามารับผิดชอบประเทศชาติบ้านเมือง เชื่อว่าเหตุการณ์หลายๆ อย่างตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องเข้ามารับผิดชอบบริหารบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่ง
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics