ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามร้องโควตาสร้างปัญหา

แบ่งปัน

 

                หนังสือพิมพ์ไซง่อนหยายฟง ( Saigon Giai Phong) ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานเมื่อวานนี้ ( 24 มี.ค.52) ว่า สถานการณ์การส่งออกข่าวของเวียดนามเริ่มประสบปัญหายุ่งยาก เนื่องจากทางการของเวียดนามได้กำหนดให้ใช้ระบบโควตาในการส่งออกข้าวในปีนี้

                รายงานข่าวระบุว่า ปี 2552 นี้ ทางการเวียดนามตั้งเป้าหมายส่งออกข่าว 4.5 – 5 ล้านตัน แต่ในเดือนมีนาคมนี้ ได้มีการส่งมอบข้าวให้ลูกค้าเพียง 1 ล้านตันเศษเท่านั้น เนื่องจากมีการกำหนดโควตาการส่งออกโดย สมาคมอาหารฯ หรือ VietFood ซึ่งเป็นหน่วยงานกึ่งราชการ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการส่งออกข้าวของประเทศ

                การทำงานของ VietFood จะประสานกับสองกระทรวงหลักที่เกี่ยวกับการเกษตรคือ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ในด้านของสถิติแลตัวเลขต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อไม่มีการส่งออกในระยะนี้บรรดาพ่อค้าผู้ส่งออกก็จะไม่ออกไปรับซื้อข้าวจากชาวนา ทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องจนผู้ส่งออกขาดทุนหมุนเวียนช่วงกลางปี

                ดร.ฟานวันสือ ( Phan Van Du) อธิบดีกรมกสิกรรม เผยว่า ขณะนี้ชาวนาในเมืองเกิ่นเทอ เกี่ยวข้าวในเนื้อที่ 42,000 เฮกการ์( หรือประมาณ 260,000 ไร่)คิดเป็น 47 % ของพื้นที่ทั้งหมด และคาดว่าจะเกี่ยวเสร็จทั้งหมดภายในเดือนเมษายนนี้

                ขณะที่ ดร.ฟามวันกวิ่ง (Pham Van Quynh) หัวหน้าแผนกการเกสรและพัฒนาชนบทของนครใหญ่ในที่ราบปากน้ำโขงเปิดเผยว่า ผู้ค้าข้าวรับซื้อขาวจากชาวนาในราคา 4,100 ด่งต่อกิโลกรัม (อัตราแลกเปลี่ยน 17,000 ด่งต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ชาวนาจะมีกำไร 40 % หลังจากหักต้นทุนต่าง ๆ ออกไปแล้ว

                สำหรับนโยบายโควตานั้น ผู้ส่งออกระบุว่า นอกจากไม่ชอบธรรมแล้ว ยังทำให้เกิดช่องว่างหลายอย่าง เช่นผู้ส่งออกที่ไม่มีโรงสีของตัวเอง ไม่มีที่จัดเก็บเอง แต่ได้รับโควตาส่งออกมีความพร้อมมากกว่าพ่อค้ารายเล็กที่ต้องการขายเพื่อเอากำไรทันที ผู้ส่งออกเหล่านี้จึงร้องเรียนให้ VietFood ทบทวน
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics