สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดเดินรถไฟไทย-ลาว

แบ่งปัน

905เมื่อเวลา 08.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟอุดรธานี เสด็จพระราชดำเนิน ยังสถานีรถไฟหนองคาย ถึงเวลาประมาณ 09.00 น. จากนั้นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการเดินรถไฟ และขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ เปิดห้องสมุดการรถไฟแห่งประเทศไทย และเปิดการเดินขบวนรถไฟเป็นปฐมฤกษ์ระหว่างประเทศไทย-ลาว ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลั่นระฆังปล่อยขบวนรถไฟ แล้วเสด็จประทับรถไฟพระที่นั่ง จากสถานีรถไฟหนองคาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเวลาประมาณ 10.00 น. นี้และจะทรงประกอบพิธีเปิดรถไฟร่วมกับ นายบุญยัง วอละจิต รองประธานประเทศลาว หลังเสร็จสิ้นพิธี จะประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่กำแพงนครเวียงจันทน์

ทั้งนี้ นายโสภณ ซาลัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า รัฐบาลได้เตรียมการสำหรับเดินรถไฟระหว่างประเทศไทยกับประเทศ สปป. ลาวไว้เรียบร้อยแล้ว โดยการเตรียมการที่สถานีรถไฟหนองคายนั้นทางกระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีเดินรถไว้ทุกอย่าง และเตรียมรถไฟพระที่นั่งไว้ที่สถานีรถไฟอุดรธานีซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนฯ จะประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟอุดรธานีมาที่สถานีรถไฟหนองคาย และมาประกอบพิธีที่หนองคายแล้วเสด็จโดยรถไฟไปสถานีท่านาแร้ง โดยทางรัฐบาลได้พิมพ์ตั๋วรถไฟพระที่นั่งเลขที่นั่งเศษถวายแก่พระองค์ได้แก่เลขที่นั่งที่ 1

รถไฟ ไทยลาวการเสด็จโดยสารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของกระทรวงคมนาคม และพสกนิกรชาวหนองคายและชาวลาวเป็นอย่างยิ่งและตามที่ทางกระทรวงคมนาคมได้รับรายงานมานั้นทางพี่น้องประชาชน สปป.ลาว มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระจริยาวัตรของพระองค์เป็นอย่างสูง และมีความตื่นเต้นยินดีที่เขาจะได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารีในครั้งนี้ด้วย
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics