อนุมัติเพิ่มทุน ๒ สถานบันหนุนส่งออก

แบ่งปัน

กรณ์เมื่อวานนี้ (๑๑ ก.พ.๕๒) นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่อาคารรัฐสภา ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการมาตรการด้านสินเชื่อแ่ก่ผู้ประกอบการ โดยได้พิจาณาเพิ่มทุนให้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย( ธนส.)จำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท และ บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม(บสย.)อีก ๓,๐๐๐ ล้านบาท

นายกรณ์กล่าวว่า การเพิ่มทุนให้ ธนส.ครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้มูลค่าการส่งออกปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ ๑.๐ – ๑.๕ แสนล้าน ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกได้ในทันทีแล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ส่งออกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ืยืมจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น และในส่วนของ บสย.นั้น หลังเพิ่มทุนแล้วจะสามารถเข้าค้ำประกันได้ถึง ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท น่าจะทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถขยายสินเชื่อใหม่ได้ถึง ๖๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ล่านบาท

นายกรณ์กล่าวด้วยว่า หลังจากเพิ่มทุนให้ บสย.แล้ว จะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของธนาคารพาณิชย์ ในลักษณะรวบรวมสินเชื่อหลายรายการเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการพิจารณาและกระจายความเสี่ยงให้กับธนาคารพาณิชย์และ บสย.ให้มากขึ้น

รมว.คลัง กล่าวในตอนท้ายว่า ที่ประชุมได้เน้นว่า บสย.จะต้องให้โอกาสผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทที่ประสบปัญหาสภาพคล่องในขณะนี้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหากมีความจำเป็นต้องขยายวงเงินการค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มเติม ครม.เศรษฐกิจก็พร้อมจะพิจารณาเพิ่มให้อีก
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics