รัฐเอกราชซามัว (Independent State of Samoa)

แบ่งปัน

    
รัฐเอกราชซามัว (Independent State of Samoa)

 

800px-flag_of_samoasvgรัฐเอกราชซามัว (Independent State of Samoa) หรือ ซามัว

 

ระมุขรัฐ ตูปัว ตามาเซเซ คูปัวลา ตูฟูกา อฟิtupua_tamasese_tupuola_tufu 

 

 

ที่ตั้ง หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ อยู่ใกล้กับหมู่เกาะคุก กึ่ง กลางระหว่างฮาวายและ นิวซีแลนด์ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ Savai’i และ Upolu และเกาะเล็กๆ อีกจำนวน 7 เกาะ ตั้งอยู่ในแนวเขตภูเขาไฟ พื้นที่ 2,944 ตารางกิโลเมตร มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 120,000 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ copy-of-samoa_largeเกาะหินภูเขาไฟ ภูมิอากาศ ร้อนชื้น มักประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น

เมืองหลวง กรุงอาปีอา (Apia) มีประชากรประมาณ 34,000 คน

ประชากร 177,714 คน (ปี 2547)

เชื้อชาติ ซาโมน (Samoan) ร้อยละ 92.6 ผสมระหว่างชาวยุโรปกับชาวโพลินีเชีย ร้อยละ 7 และยุโรปร้อยละ 0.4

ศาสนา คริสต์ร้อยละ 99.7

ภาษา ซาโมน และอังกฤษapia1

หน่วยเงินตรา ตาลา (Tala) หรือดอลลาร์ซามัว (1 USD = 2.8 ดอลลาร์ซามัว (ธันวาคม 2546)

วันชาติ 1 มกราคม 2505 (ค.ศ.1962) ซึ่งเป็นวันที่ซามัวได้รับเอกราชจากนิวซีแลนด์ภายใต้ภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ

GDP ประมาณ 284.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2547)

GDP Per Capita ประมาณ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2547)

Real GDP Growth ร้อยละ 2.3 (ปี 2547)

อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและประมง

สินค้าส่งออก ปลา น้ำมันมะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง เผือก อุปกรณ์รถยนต์ สิ่งทอ เบียร์

ตลาดส่งออก ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เยอรมนี อเมริกันซามัว

สินค้านำเข้า เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรม อาหารแปรรูปตลาดนำเข้า นิวซีแลนด์ ฟิจิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ

 

  

การเมืองการปกครอง

การเมืองการปกครอง
ระบบรัฐสภา
สภาเดี่ยว ประกอบด้วยสมาชิก 49 คน โดย 47 คน มาจากการเลือกตั้ง และผู้แทน 2 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเผ่ามาไต(Matai) วาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี
samoa_-_apia_govt_buildingsหัวหน้ารัฐบาล นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
คณะรัฐมนตรี ได้รับการแต่งตั้งจากประมุข จำนวน 12 คน โดยคำเสนอแนะของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาล นายกรัฐมนตรี Hon. Tuilaepa Saillele Malielegaoi
รองนายกรัฐมนตรี Hon. Misa Telefoni Retzlaff
รัฐมนตรีต่างประเทศ Hon. Tuilaepa Saillele Malielegaoi
ฝ่ายตุลาการ ประกอบไปด้วยศาลสูง ศาลอุทธรณ์ และศาล Land and Titles โดยยึดระบบกฎหมายของอังกฤษและจารีตประเพณี
การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี 2544 (ค.ศ. 2001)ครั้งต่อไปกำหนดให้มีขึ้นในปี 2549 (ค.ศ. 2006)

ถานการณ์ทางการเมือง
     ซามัวเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดในแปซิฟิกใต้ ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในเดือนมีนาคม 2544 พรรครัฐบาลปัจจุบัน (Human Rights Protection Party–HRPP) สามารถครองที่นั่งในสภาถึง 33 ที่นั่งจากทั้งหมด 49 ที่นั่ง ถือเป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และคาดกันว่ารัฐบาลจะสามารถอยู่ครบวาระจนถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี 2549 (ค.ศ. 2006)
     ในปี 2546 (ค.ศ. 2003) พรรคฝ่ายค้าน 2 พรรค คือ พรรค Samoa National Development Party—SNDP และพรรค Samoa United Independent Party—SUIP ได้รวมเป็นพรรคการเมืองเดียว โดยใช้ชื่อว่า Samoa Democratic United Party—SDUP ซึ่งมีที่นั่งในสภารวม 16 ที่นั่ง มีหัวหน้าพรรคคือ Le mamea Ropati อย่างไรก็ตามในการประชุมสภาเมื่อเดือนเมษายน 2548 (ค.ศ.2005) ประธานสภาชี้ว่า SDUP ไม่สามารถเป็นพรรคการเมืองได้ เนื่องจากระเบียบสภาที่กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องอยู่กับพรรคการ เมืองเดิมของตนจนหมดสมัย จึงทำให้ SDUP ไม่ได้เป็นพรรคการเมืองได้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน

 

    

เศรษฐกิจการค้า

เศรษฐกิจการค้า
     ซามัว เป็นหนึ่งในประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในแปซิฟิก โดยมีการท่องเที่ยวและการประมงเป็นปัจจัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ชาวซามัวส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพ พืชที่สำคัญคือ มะพร้าว สาเก กล้วย โกโก้ และเผือก ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
colocasia_esculenta_dsc0780ภาคประมงของซามัวเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับประเทศ นอกจากนี้ ซามัวยังมีรายได้จากแรงงานที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะจากนิวซีแลนด์ อเมริกันซามัว ออสเตรเลียและสหรัฐฯ พายุไซโคลน Heta เมื่อเดือนมกราคม 2547 ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรลดลง รวมทั้งรายได้จากประมงที่ลดลงเนื่องจากสภาวะอากาศ ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงจากร้อยละ 3.5 ในปี 2546 (ค.ศ. 2003) เป็นร้อยละ 2.3 ในปี 2547 (ค.ศ. 2004) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีนโยบายดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการพัฒนา organic farming เพื่อส่งออกไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซามัวเริ่มเติบโต รวมทั้งบริษัท Partridge Pacific Investment Group ตัดสินใจลงทุนด้านการค้าปลีกขนาดใหญ่ในซามัวและฟิจิ จึงคาดกันว่าเศรษฐกิจซามัวจะขยายตัว ร้อยละ 5 ในปี 2548 (ค.ศ. 2005)
     ซามัวมีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2535 (ค.ศ. 1992) แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นชื่อ Yazaki ซึ่งผลิต wire harness ที่ใช้ในรถยนต์เพื่อส่งออกไปยังออสเตรเลีย เป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนและเป็นแหล่งจ้างงานใหญ่ที่สุด สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ มีขนาดเล็กและผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าเท่านั้น เป็นที่คาดกันว่า ซามัวจะถูกถอดถอนจากรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries) ในปี 2549 (ค.ศ. 2006) ซึ่งจะช่วยให้ซามัวสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มากกว่าที่เป็นอยู่

     

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐเอกราชซามัว

 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐเอกราชซามัว
     ซามัว มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนิวซีแลนด์ เนื่องจากซามัวเคยเป็นประเทศในอาณานิคมของนิวซีแลนด์ และภายหลังการประกาศเอกราช ทั้งสองประเทศก็ลงนามใน Treaty of Friendship ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในปัจจุบัน โดยสนธิสัญญาดังกล่าวระบุว่า
samoa_0001“นิวซีแลนด์จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ด้านบริหาร และอื่นๆ แก่ซามัว และรัฐบาลทั้งสองจะหารือกันในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกัน” ซามัวให้ความสำคัญกับสนธิสัญญานี้ เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นผู้ให้สำคัญและเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์ของ ทั้งสองประเทศ
ชาวซามัวจำนวนมากย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ โดยปัจจุบันมีจำนวนถึง 115,000 คน เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของประชากรหมู่เกาะแปซิฟิกที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้นำซามัวหลายคน รวมถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็ได้รับการศึกษาจากนิวซีแลนด์
ซามัวเป็นตลาดที่สำคัญของนิวซีแลนด์ โดยในปี 2547 มูลค่าการส่งออกสินค้าจากนิวซีแลนด์ไปยัง ซามัวประมาณ 82.9 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในขณะที่มูลค่านำเข้ามีประมาณ 1.79 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ สินค้าส่งออกที่สำคัญของนิวซีแลนด์คือ ลวดและเคเบิลฉนวนกันไฟฟ้า เนื้อแกะ ไม้ เครื่องจักรและส่วนประกอบ นม ซีเมนต์ ท่อพลาสติก ฯลฯ และสินค้านำเข้าสำคัญคือ อาหารสำเร็จรูป (ครีมมะพร้าว) ปลาสด ผักและผลไม้สด และเบียร์ นอกจากนี้ รัฐบาลซามัวและนิวซีแลนด์ยังดำเนินนโยบาย “Open Skies” ตั้งแต่เดือนเมษายน 2543 (ค.ศ. 2000) ซึ่งอนุญาตให้ทั้งสองประเทศทำการบินระหว่างกันได้โดยไม่จำกัด ปัจจุบัน สายการบิน Polynesian Airlines และ Air New Zealand ทำการบินระหว่างนครโอ๊คแลนด์และกรุงอาปีอาจำนวน 6 เที่ยวต่อสัปดาห์ รวมทั้ง มีเส้นทางการบินไปยังซิดนีย์ เมลเบิร์น ฮาวาย ลอสแอนเจลิส นาดี (ประเทศฟิจิ) ตองกา อเมริกันซามัว และนีอูเอ
26533505samoaapia
     ในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค ซามัวพยายามมีบทบาทนำในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ โดยปัจจุบันซามัวเป็นประธานของ Pacific Islands Forum (PIF) ปี 2004-2005 และประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำ PIF ครั้งที่ 35 เมื่อเดือนสิงหาคม 2547 นอกจากนี้ ซามัวมีกำหนดจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา South Pacific Games ในปี 2550 (ค.ศ. 2007) อย่างไรก็ตาม บทบาทของซามัวยังไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มแปซิฟิกมากนัก โดยเห็นได้จากการลงคะแนนเสียงในตำแหน่งเลขาธิการกลุ่ม Africa Caribbean and Pacific (APC) ระหว่างการประชุมผู้นำ PIF ครั้งที่ 35 ซึ่งซามัวเป็นเจ้าภาพนั้น นาย Pa’o Luteru ผู้สมัครของซามัว ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสของ APC อยู่แล้วนั้น พ่ายแพ้ให้แก่ Sir John Kaputin ผู้สมัครจากปาปัวนิวกินี ด้วยคะแนนห่างกันถึง 11 ต่อ 3
นอกจากนี้ ซามัวยังเป็นสมาชิก Pacific Community (SPC), Forum Fisheries Agency, SOPAC, USC และเป็นที่ตั้งของสำนักงานของ the South Pacific Regional Environment Program ACP
     ในกรอบพหุภาคี ซามัวเป็นสมาชิกในองค์การสหประชาชาติและมีบทบาทนำด้านการเปลี่ยนแปลงของอากาศใน Association of Small Island States (AOSIS) รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลฝรั่งเศสกรณีทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในแปซิฟิก ในช่วงต้นปี 2539 (ค.ศ. 1996) นอกจากนี้ ในปี 2543 ซามัวเข้าร่วมในการรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก โดยส่งตำรวจจำนวน 25 นายเข้าร่วมปฏิบัติการกับสหประชาชาติ โดยในเดือนสิงหาคม 2548 รัฐบาลซามัวได้มีมติที่จะเข้าร่วมรักษาสันติภาพในไลบีเรีย ติมอร์ตะวันออก และหมู่เกาะโซโลมอนกับสหประชาติ โดย
3262085-tau_island_manua_isมีแผนจะส่งทหารไปยังโซโลมอนจำนวน 10 นาย ไลบีเรียจำนวน 4 ราย และติมอร์ตะวันออกจำนวน 3 ราย
     นอกจากนี้ นาย Tuiloma Meroni Slade อดีต ออท.คทถ. ซามัวใน UN ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา International Criminal Court ในปี ค.ศ. 2003 ปัจจุบันซามัวมีสถานะเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของ WTO และกำลังดำเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ความสัมพันธ์กับไทย
1. ความสัมพันธ์ทั่วไป

     ไทยกับซามัวสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2521 (ค.ศ. 1978)โดยไทยได้กำหนดให้ซามัวอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เอกอัครราชทูตคนปัจจุบัน คือ นายนรชิต สิงหเสนี สำหรับซามัวได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีเขตอาณาดูแลประเทศไทย เอกอัครราชทูตคนปัจจุบัน คือ นาย Leiataua Dr. Kilifoti Sisilia Eteuati

2. เศรษฐกิจและการค้า
     ในปี 2547 (ค.ศ. 2004) การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2546 (ค.ศ.2003) ร้อยละ 211.11 โดยไทยส่งออกสินค้าไปซามัว คิดเป็นมูลค่า 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าสินค้าจากซามัวมีมูลค่า 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 0.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
samoa_by_lightdrop2
     สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ผ้าผืน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รองเท้าและชิ้นส่วน
     สินค้านำเข้าสำคัญของไทย ได้แก่ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูปเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

3. ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการ
     ไทยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ซามัวในด้านทุนฝึกอบรมเฉลี่ยปีละ 1 – 2 ทุน และเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ไทยได้บริจาคเงินจำนวน 20,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากพายุ Heta ปริมาณการค้าระหว่างกันมีน้อย (ปี 2546 มีมูลค่า 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากซามัวมีประชากรน้อยและมีอุปสรรคในการขนส่ง
     ซามัวมีแนวโน้มให้การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศ และได้ให้การสนับสนุนไทยในการสมัครตำแหน่ง ECOSOC วาระปี ค.ศ. 2005 – 2007 สำหรับสถานะล่าสุดการขอเสียงสนับสนุนการสมัครตำแหน่ง UNSG นั้น ออท. ณ กรุงเวลลิงตันเดินทางเยือนซามัวเมื่อ 13 -15 ก.ย. 2547 และได้เข้าพบหารือกับนาย Malielegaoi ซึ่งนาย Malielegaoi กล่าวเพียงว่า เท่าที่ทราบยังไม่มีประเทศใดเสนอตัวเป็นคู่แข่ง
ภายหลังไทยเข้าเป็นประเทศคู่เจรจา PIF เมื่อเดือน ส.ค. 2547 ซามัวเป็นประเทศแรกในกลุ่มที่แสดงความกระตือรือร้นในการกระชับความสัมพันธ์ กับไทย โดยได้มีหนังสือขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งให้
     นาย Leiataua Dr. Kilifoti Sisilia Eteuati ให้ดำรงตำแหน่ง ออท. ซามัวประจำไทยคนแรก มีถิ่นพำนัก ณ กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.

samoa_-_apia_harbour_at_daw2
ความเห็น

  • รักข่าว wrote on 1 กรกฎาคม, 2014, 10:10

    ขอบคุณสำหรับข่าวดีๆ คับ 
    http://www.haijai.com

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics