พาณิชย์ฟื้น”เอฟทีเอ”ไทย-สหรัฐ

แบ่งปัน

e0b984e0b897e0b8a2-e0b8aae0b8abe0b8a3e0b8b1e0b890เมื่อวานนี้ ( ๔ ก.พ.๕๒) นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคมนี้ จะเดินไปทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือกับหัวหน้าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ(USTR) เพื่อผลักดันให้มีการเปิดเจรจาจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย-สหรัฐฯ หลังจากที่ชะงักมาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ปี ๒๕๔๙

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่า จะผลักดันการค้าเสรี ทั้งกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และต้องการขยายการค้ากับประเทศต่าง ๆ ซึ่งเอฟทีเอ.เป็นกลไกหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยได้ ในการเจรจาจะเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยจะเสนอให้สหรัฐฯพิจารณาข้อตกลงต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว จากนั้นจะได้หาข้อสรุปรายงานต่อคณะรัฐมนตรีให้รับทราบและรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ ต่อไป

อนึ่ง ข้อตกลงทางการค้าเสรี (เอฟทีเอ.) ไทย-สหรัฐ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ กำหนดให้มีการเจรจากันทุก ๒ – ๓ เดือน และได้มีการเจรจากันไปแล้ว ๖ รอบ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๙ – ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ โดยเจรจาครอบคลุมประเด็นการค้าการลงทุนกว่า ๒๒ ประเด็น  อาทิ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุนทางทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เป็นต้น

การเจรจาดังกล่าวได้หยุดชะงักลง หลังจากมีการปฏิวัติ และมีรัฐบาลชั่วคราว ซึ่งสหรัฐฯได้ยืนยันจะมีการเจรจาต่อ ก็ต่อเมื่อไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว.
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics