ราชอาณาจักรบาห์เรน (Kingdom of Bahrain)

แบ่งปัน

e0b89ae0b8b2e0b980e0b8a3e0b899หรือชื่อทางการ ราชอาณาจักรบาห์เรน (Kingdom of Bahrain) (อาหรับ: مملكة البحرين)

ประมุขของรัฐ His Majesty the King Shaikh Hamad Bin Isa Al-Khalifa (ดำรงตำแหน่งเจ้าผู้ครองรัฐตั้งแต่ 6 มี.ค. 2542 และกษัตริย์แห่งบาห์เรนตั้งแต่ 14 ก.พ. 45)  

ที่ตั้งและพื้นที่ ประเทศบาห์เรนประกอบด้วยหมู่เกาะเล็ก ๆ (archipelago) ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ 33 เกาะในอ่าวเปอร์เซีย จากฝั่งทะเลตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย 15 ไมล์ และจากชายฝั่งทะเลตะวันตกของกาตาร์ 17 ไมล์ บาห์เรนมีพื้นที่ประมาณ 620 ตร.กม.(264.4 ตารางไมล์) ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยทรายและหินอากาศ เดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมีนาคม อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 19C – 29C แต่จะร้อนชื้นมากในฤดูร้อน โดยในเดือนสิงหาคมและกันยายนอุณหภูมิอาจขึ้นสูงถึง 40C

 

ประชากร 645,361 คน (ก.ค.2544) รวมทั้งต่างชาติ 228,424 คน
ชาวบาห์เรน 63%
เอเชีย 19%
อาหรับอื่นๆ 10%
อิหร่าน 8 %

ภาษาราชการ อาหรับ (ภาษาอังกฤษก็ใช้กันอย่างกว้างขวาง)

 

 

ศาสนา อิสลาม (ชีอะห์ 70% สุหนี่ 30%)

เมืองหลวง กรุง Manama

800px-modern_manama1

วันสำคัญ วันชาติ 16 ธ.ค. (ได้รับเอกราชจากอังกฤษปี ค.ศ. 1971)
วันประกาศเอกราช 15 ส.ค. ค.ศ. 1971

หน่วยเงิน Bahrain Dinar (BHD) : (1 US$ = 0.377 dinar)

GDP 8.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2000)

รายได้ต่อหัว 11,055 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี2000)

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 5.3% ต่อปี (ปี 2000)

ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเล

สินค้าออกที่สำคัญ น้ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน อลูมิเนียม เครื่องจักรกล เครื่องมือเกี่ยวกับอุตสาหกรรม น้ำมัน ยานยนต์ อาหารกระป๋อง

สินค้าเข้าที่สำคัญ น้ำมันดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค

ประเทศส่งออกที่สำคัญ อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ประเทศนำเข้าที่สำคัญ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมสำคัญ โรงกลั่นน้ำมัน ผลิตอลูมิเนียม ธนาคารต่างประเทศ ซ่อมเรือและท่องเที่ยว

การเมืองการปกครอง

800px-bahrain_grand_mosqueประวัติศาสตร์
บาห์เรนเคยอยู่ใต้อารักขาของอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ. 1820 (2363) โดยอำนาจการปกครองถูกแบ่งออกระหว่างเจ้าครองนครกับข้าหลวงอังกฤษ อิหร่านเคยอ้างสิทธิเหนือบาห์เรนมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 แต่เมื่อปี ค.ศ. 1970 (2523) อิหร่านยอมรับรายงานของ UN ที่แสดงข้อเท็จจริงว่าชาวบาห์เรนต้องการเป็นอิสระมากกว่าที่จะถูกรวมไว้กับอิหร่าน บาห์เรนได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1971 (2514) ตามสนธิสัญญามิตรภาพฉบับใหม่ที่ทำกับอังกฤษ หลังจากที่ความพยายามในการรวมประเทศกับกาตาร์และ Trucial States (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เป็นสหพันธรัฐไม่ประสบความสำเร็จ
บาห์เรนเป็นประเทศแรกในอ่าวอาหรับที่ขุดพบน้ำมันดิบ (ปี ค.ศ. 1932) และมีการสร้างโรงกลั่นน้ำมันขึ้น อย่างไรก็ดี ปริมาณน้ำมันดิบที่ขุดพบในบาห์เรนนับว่ามีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับคูเวตและซาอุดีอาระเบีย

ระบอบการปกครอง
บาห์เรนมีระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตย มีเจ้าผู้ครองรัฐ (The Emir of the State of Bahrain) เป็นประมุขปกครอง โดยมีรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1973 (2516) เป็นกฎหมายหลัก ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้มี National Assembly (Majlis al-Watani) ซึ่งมีสมาชิก 30 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วไปรวมกับคณะรัฐมนตรีอีกจำนวนไม่เกิน 14 คน อยู่ในตำแหน่งวาระละ 4 ปี แต่ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1975 (2518) เจ้าผู้ครองรัฐได้ออกพระราชกฤษฎีกายุบ National Assembly เพราะเกิดความขัดแย้งระหว่างคณะรัฐมนตรีกับ National Assembly แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 (2535) มีการตั้งMajlis As-Shura (Consultative Council) ขึ้น โดยมีสมาชิกแรกเริ่มจำนวนเท่าเดิม คือ 30 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีโดยตรง ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 (2539) ได้ขยายจำนวนสมาชิกเป็น 40 คน สมาชิกของสภาฯ ไม่มีอำนาจนิติบัญญัติ
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 545 เจ้าผู้ครองรัฐองค์ปัจจุบันคือ H.H. Shaikh Hamad Bin Isa Al-Khalifa ซึ่งสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดาเมื่อเดือนมีนาคม 2542 ได้ออกแถลงการณ์ต่อประชาชนเปลี่ยนชื่อประเทศจากรัฐบาห์เรนเป็นราชอาณาจักรบาห์เรน (Kingdomof Bahrain) โดยพระองค์ดำรงตำแหน่งกษัตริย์แห่งบาห์เรนที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Democratic Constitutional Monarchy) ซึ่งเป็นไปตามผลการลงประชามติของชาวบาห์เรนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะสร้างเสริมประชาธิปไตยในประเทศ

บุคคลสำคัญของบาห์เรน
1. H.H. Shaikh Hamad Bin Isa Al – Khalifa กษัตริย์
2. H.H. Shaikh Khalifa Bin Salman Al – Khalifa นายกรัฐมนตรี(Prime Minister)
3. H.E. Shaikh Mohamed Bin Mubarak Al – Khalifa รัฐมนตรีต่างประเทศ (Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain)

การเมืองภายในของบาห์เรน
นับแต่มีการยุบรัฐสภาของประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1975 เป็นต้นมา ผู้บริหารประเทศต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านของกลุ่มฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นพวกที่นับถือนิกายชีอะห์เป็นส่วนใหญ่ใช้ชื่อว่า Bahrain Freedom Movement (BFM) มีฐานที่ตั้งในกรุงลอนดอน ทำการเรียกร้องให้รัฐบาลบาห์เรนเปิดเสรีระบบการปกครองให้มากขึ้น และยอมรื้อฟื้นระบบรัฐสภาขึ้นใหม่
อย่างไรก็ดี เจ้าผู้ครองรัฐองค์ปัจจุบัน คือ Shaikh Hamad มีนโยบายที่จะปฏิรูปการเมืองภายในในระดับหนึ่ง อาทิ การแต่งตั้งสมาชิกของสภา Shura ให้เป็นตัวแทนของนิกายชีอะห์และสุหนี่ในจำนวนเท่าเทียมกัน รวมทั้งแต่งตั้งผู้แทนชาวยิว 1 คน และสตรีอีก 1 คน เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเป็นกระบอกเสียงให้แก่ชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2543 นายกรัฐมนตรียังได้ออกแถลงการณ์ของรัฐบาลว่า สมาชิกรุ่นใหม่ของสภาฯ ที่จะมีการผลัดเปลี่ยนหน้าที่ในสมัยต่อไป คือปี ค.ศ. 2004 (2547) นั้น จะมาจากการเลือกตั้ง เป็นต้น ทั้งนี้ ภายหลังการประกาศเปลี่ยนเป็นราชอาณาจักรบาห์เรนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีการกำหนดจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเดือนพฤษภาคม 2545 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเดือนตุลาคม 2545

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
บาห์เรนมีความใกล้ชิดกับซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจำนวนมากเช่นเดียวกับสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และคูเวต และเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของบาห์เรนในภูมิภาคอ่าวอาหรับ สำหรับโอมานนั้น ไม่ได้ใกล้ชิดนัก
ทางด้านความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับบาห์เรนมาก และจะยังคงให้การสนับสนุนบาห์เรนต่อไป เนื่องจากบาห์เรนเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือที่ 5 ของสหรัฐอเมริกา (the 5th fleet)
แม้ว่าการอ้างสิทธิเหนือดินแดนบาห์เรนของอิหร่านจะยุติไปแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970(2513) ตามความตกลงที่ทำไว้ระหว่างกัน แต่การปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหร่านเมื่อปี ค.ศ. 1979(2522) ตามด้วยการจับกุมคนมากกว่า 70 คน ซึ่งต้องสงสัยว่าจะได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในการโค่นล้มรัฐบาลเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1981 (2524) (เจ้าครองนครบาห์เรนนับถือนิกายสุหนี่ ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ 60% นับถือนิกายชีอะห์เช่นเดียวกับอิหร่าน) ทำให้บาห์เรนเกิดความไม่ไว้วางใจและไม่แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่อ้างสิทธิเหนือประเทศตนอีกครั้งหนึ่ง
ปัจจุบันบาห์เรนมีการปรับความสัมพันธ์กับอิหร่านมากขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ไปเยือนบาห์เรน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศดีขึ้นตามลำดับ และบาห์เรนเลิกกล่าวหาว่าอิหร่านสนับสนุนกลุ่มชีอะห์ที่ต่อต้านรัฐบาลบาห์เรน ขณะเดียวกันอิหร่านก็ได้เลิกให้ความสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในบาห์เรน

การป้องกันประเทศ
จากการที่บาห์เรนเป็นประเทศเล็ก และมีความต้องการพึ่งพาประเทศอื่น ๆ เพื่อประกันความมั่นคงของตน ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1981 (2524) บาห์เรนจึงเป็นหนึ่งในหกประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council – GCC) ซึ่งเป็นองค์การที่นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมุ่งที่จะจัดตั้งระบบการป้องกันร่วมกันในภูมิภาคอ่าวอาหรับด้วย สมาชิกของ GCC ประกอบด้วย ซาอุดิอาระเบีย บาห์เรน โอมาน กาตาร์ คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เศรษฐกิจการค้า

794px-bahrain_financial_harbour2c_manama1

เศรษฐกิจ
ก่อนการค้นพบน้ำมัน เศรษฐกิจของบาห์เรนขึ้นอยู่กับไข่มุก การค้าและการประมง แต่หลังจากปี ค.ศ. 1932 ซึ่งเป็นปีที่มีการค้นพบน้ำมันภายในประเทศ น้ำมันก็กลายเป็นที่มาของรายได้สำคัญซึ่งได้ถูกนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการที่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำรองของบาห์เรนมีจำนวนน้อย และคาดกันว่าจะหมดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จึงได้มีการสำรวจหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเปลี่ยนแนวเศรษฐกิจของประเทศไปเป็นธุรกิจการกลั่นน้ำมันและการทำให้บาห์เรนเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของภูมิภาคอีกด้วย และตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา บาห์เรนได้ดำเนินนโยบายที่จะกระจายแหล่งรายได้ของประเทศออกไปจากน้ำมันโดยมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
บาห์เรนได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจบริการ กล่าวคือ ด้านการเงินและการธนาคารของภูมิภาคอ่าวอาหรับ นโยบายของรัฐบาลบาห์เรนจึงมุ่งไปที่การรักษาสถานะของประเทศให้เป็นศูนย์กลางการค้าเสรี และภาคบริการของภูมิภาค แข่งกับสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ด้วยการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติ รักษาเสถียรภาพการเมืองภายในประเทศให้มั่นคง และรัฐบาลบาห์เรนได้เปิดระบบการธนาคารอิสลามระหว่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้บริการทางการเงินในต่างประเทศด้วยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544

นโยบายต่างประเทศ
บาห์เรนเป็นประเทศอาหรับที่ดำเนินนโยบายสายกลาง มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในคณะมนตรีความร่วมมือระหว่างรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ทั้งทางด้านการเมือง ทหารและเศรษฐกิจและมีความใกล้ชิดกับซาอุดีอาระเบียมาก และมักจะดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สอดคล้องกับซาอุดีอาระเบีย รวมไปถึงการปรับความสัมพันธ์กับอิหร่าน และกับกาตาร์
สำหรับปัญหาตะวันออกกลาง บาห์เรนมีท่าทีและบทบาทเช่นเดียวกับประเทศอาหรับสายกลางในคาบสมุทรอาระเบีย กล่าวคือ สนับสนุนการกำหนดใจตนเอง และการได้มาซึ่งรัฐอันสมบูรณ์ของชาวปาเลสไตน์ และเป็นประเทศหนึ่งที่ประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1986 (2529) ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับบาห์เรนจากการที่กองทหารของกาตาร์บุกขึ้นยึดเกาะ Fasht al – Dibel ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่ามีอธิปไตยเหนือเกาะนั้น แต่จากการไกล่เกลี่ยของ GCC ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาลโลกเมื่อปีค.ศ. 1991 (2534) ทั้งนี้ เกาะ Fasht al – Dibel เป็นดินแดนที่สามที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับบาห์เรนสองแห่งแรกคือหมู่เกาะ Hawar และเกาะ Qitat Jaradah)
เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2001 ศาลโลกได้ตัดสินปัญหาพิพาธระหว่างบาห์เรนและกาตาร์เกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิเหนือหมู่เกาะดังกล่าว โดยตัดสินให้หมู่เกาะ Hawar และเกาะ Qitat Jaradah ตกเป็นของบาห์เรน ส่วน Zubara strip เกาะ Fasht al-Dibel และหมู่เกาะ Janan และ Hadd Janan ให้เป็นของกาตาร์ รวมทั้งสิทธิการเดินเรือผ่านอย่างเสรีแก่กาตาร์ในน่านน้ำระหว่างบาห์เรนและหมู่เกาะ Hawar
ภายหลังการตัดสิน ทั้งสองประเทศต่างยอมรับผลการตัดสินและแสดงความยินดีที่กรณีพิพาทยุติลง ซึ่งเป็นการคลี่คลายปัญหาให้แก่ผู้นำทั้งสองประเทศและทำให้ทั้งสองประเทศสามารถเริ่มต้นการหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างบาห์เรนและกาตาร์ การสร้างท่อส่งแก๊สจากกาตาร์มายังบาห์เรน และการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

สมาชิกภายในองค์การระหว่างประเทศ
บาห์เรนเป็นสมาชิกใน
องค์การสหประชาชาติ (UN)
องค์การการประชุมอิสลาม (OIC)
สันนิบาตอาหรับ (Arab League)
กลุ่มประเทศอาหรับผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก (OAPEC)
กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM)
คณะมนตรีความร่วมมือระหว่างรัฐอ่าวอาหรับ (GCC)
องค์การการค้าโลก (WTO)
ความเห็น

 • นรารัตน์ หนูพันธ์ wrote on 3 กรกฎาคม, 2009, 15:03

  เว็บนี้เป็รเว็บที่ดีมากให้ความรู้ได้ชัดเจนดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 • ปลา wrote on 15 ธันวาคม, 2012, 11:26

  ข้อมูลดีมากเลยค่ะขอบคูนค่ะที่มีข้อมูลให้

 • รักข่าว wrote on 1 กรกฎาคม, 2014, 10:19

  ขอบคุณสำหรับข่าวดีๆ คับ 
  http://www.haijai.com

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics