สถาบันพระมหากษัตริย์
 • พระมหากรุณาธิคุณ

  พระมหากรุณาธิคุณ “ปิยมหาราชรำลึก”

        วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี คือ วันปิยมหาราช เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยที่จะได้พร้อมใจกันรำลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพร...

 • ๒๓ ตุลาคม ..ปิยมหาราช

  ๒๓ ตุลาคม ..ปิยมหาราช

  ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคมซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๕) เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ ...

 • ปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๕๗

  ปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๕๗

          เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใ...

 • สมเด็จย่ารับสั่งถึง “ทศพิธสามัคคีธรรม” ใช้บริหารได้จริง

  สมเด็จย่ารับสั่งถึง “ทศพิธสามัคคีธรรม” ใช้บริหารได้จริง

         สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2443 ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอ...

 • น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ..สมเด็จย่า

  น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ..สมเด็จย่า

         น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเ...

อ่านต่อ

พระราชวัง
พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวัง เป็นคำเรียกที่อยู่ของพระราชวงศ์ ตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดิน ลงมาถึงพระบรมวงศานุวงศ์ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า วังหลวง เป็นวังที่สำคัญที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ [...]

อ่านต่อ

อ่านต่อ

Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics