สถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านต่อ

พระราชวัง
พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวัง เป็นคำเรียกที่อยู่ของพระราชวงศ์ ตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดิน ลงมาถึงพระบรมวงศานุวงศ์ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า วังหลวง เป็นวังที่สำคัญที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ [...]

อ่านต่อ

อ่านต่อ

Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics