สถาบันพระมหากษัตริย์
 • ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

  ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

         เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนไทยตลอดมาว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงงานหนักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทย โด...

 • แนวพระราชดำริเรื่อง “ข้าว”

  แนวพระราชดำริเรื่อง “ข้าว”

  …ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาและทดลองทำนาบ้าง และทราบดีว่า การทำนานั้นมีความยากลำบากเป็นอุปสรรคอยู่มิใช่น้อย จำเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี แ...

 • แสงสว่างแห่งความดี

  แสงสว่างแห่งความดี

  การสร้างมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน : แสงสว่างแห่งความดี                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระทัยเกี่ยวกับความสำคัญของมัสยิดเป็นอย...

 • ผู้นำที่ดีต้องนั่งอยู่ในหัวใจคน

  ผู้นำที่ดีต้องนั่งอยู่ในหัวใจคน

  ...แต่ที่ไหนได้ ประมาณ ๓ นาที พระองค์เสด็จฯ ลงมา ปรากฏว่า ทรงขึ้นรถไปเพื่อหายาหม่อง แล้วก็ย้อนมาที่ข้าราชบริพารชุดเดิม .. พลางตรัสถามว่า "ใครถูก...

 • เบื้องลึกแห่งน้ำพระทัย

  เบื้องลึกแห่งน้ำพระทัย

                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่ได้เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกด้วยหน้าที่ แต่“ด้วยพระทัย” โดยแท้                 ไม่ได้แต่เพียงตรัสว่า ให...

อ่านต่อ

พระราชวัง
พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวัง เป็นคำเรียกที่อยู่ของพระราชวงศ์ ตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดิน ลงมาถึงพระบรมวงศานุวงศ์ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า วังหลวง เป็นวังที่สำคัญที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ [...]

อ่านต่อ

อ่านต่อ

Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics