• การปกครองโดยพระมหากษัตริย์

    การปกครองโดยพระมหากษัตริย์ หรือราชาธิปไตย (Monarchy) เป็นหนึ่งในระบอบการปกครองที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งสืบทอดมาจากระบบการปกครองแบบมีหัวหน้าเผ่า พระมหากษัตริย์บางพระองค์อาจอ้างว่าได้สิทธิอันศักสิทธิ์จากพระเจ้าให้มาปกครองประเทศตามความปรารถนาของพระเจ้า ซึ่งมักอ้างอิงกับหลักความเชื่อท...

  • ความแตกต่างของพระมหากษัตริย์อังกฤษ และพระมหากษัตริย์ไทย

    เรียบเรียงจาก "พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ" ของเจษฎา พรไชยา / บทบาทของพระมหากษัตริย์ในยุคของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชนในสังคมมากขึ้น ทั้งในลักษณะที่เป็นการช่วยเหลือดูแลทุกข์สุขของราษฏรที่เป็นรูปธรรม และใ...

อ่านต่อ

ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

  ประเทศไทยมีการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งชาติสืบมาแต่โบราณ เป็นระยะเวลายาว นานกว่า ๗๐๐ ปี นับแต่ “กรุงสุโขทัย” ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นราชธานี เมื่อราว พ.ศ.๑๘๐๐ เป็นต้นมา ในสมัยสุโขทัย พระมหากษัตริย์ทรงปกครองบ้านเมืองในลักษณะของ “บิดาปกครองบุตร” ซึ่งเป็นระบบการปกค...

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

       ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)   กัมพูชา (Cambodia) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ประมุขรัฐ – พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหโมนี (Preah Bat Samdech Preah Baromneath Norodom Sihamoni) โดยได้รับการคัดเลือกจากสภาราชบัลลังก์ให้ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547)  ลักษณะภูมิประเทศ – ที่ตั้ง กัมพูชามีที่ตั้งอ...

รัฐกาตาร์ (State of Qatar)

         รัฐกาตาร์ (State of Qatar)   ประเทศกาตาร์ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า รัฐกาตาร์ (State of Qatar)   ประมุขของรัฐ เช็ค ฮามัด บิน คาลิฟา อัล-ตานี (H.H. Shaikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani) ดำรงตำแหน่งเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ (Amir of Qatar) (มาจากการยึดอำนาจเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538)   ที่ตั้งและพื้นที่ กาตาร์เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นแหลมยื่นจาก...

รัฐคูเวต (State of Kuwait)

     รัฐคูเวต (State of Kuwait)   ประเทศคูเวต หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า รัฐคูเวต (State of Kuwait) ประมุขรัฐ Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (Amir of Kuwait) ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ่าวอาหรับ พื้นที่ ประมาณ 17,818 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับอิรัก ทิศใต้และทิศตะวันออกติดกับซาอุดีอาระเบีย ภูมิอากาศ ลักษ...

รัฐเอกราชซามัว (Independent State of Samoa)

     รัฐเอกราชซามัว (Independent State of Samoa)   รัฐเอกราชซามัว (Independent State of Samoa) หรือ ซามัว   ประมุขรัฐ ตูปัว ตามาเซเซ คูปัวลา ตูฟูกา อฟิ      ที่ตั้ง หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ อยู่ใกล้กับหมู่เกาะคุก กึ่ง กลางระหว่างฮาวายและ นิวซีแลนด์ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ Savai’i และ Upolu และเกาะเล็กๆ อีกจำนวน 7 เกาะ ตั้งอยู...

ประเทศญี่ปุ่น (Japan)

ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือ ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ประมุข สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ (His Majesty Emperor Akihito) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชีย หรือทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก หมู่เกาะญี่ปุ่นทอดตัวเป็นรูปโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยว จากทางตอนเหนือที่ละติจูด...

ราชอาณาจักรตองกา (Kingdom of Tonga)

ราชอาณาจักรตองกา (Kingdom of Tonga)   ราชอาณาจักรตองกา (Kingdom of Tonga) หรือ ตองกา (ออกเสียงที่ถูกตัองว่า โตงา ในภาษาตองกาแปลว่า ทิศใต้) ประมุขรัฐ กษัตรย์ Taufa’ahau Tupou IV สืบราชสมบัติต่อจากพระราชมารดา Queen Salote Tupou III เมื่อ พ.ศ. 2508 และหลังจากนั้น 2 ปีจึงได้มีพิธีบรมราชาภิเษก (วันที่ 4 กรกฎาคม 2510) ที่ตั้ง มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ท...

ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Kingdom of Norway)

  ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Kingdom of Norway)     ประเทศนอร์เวย์ มีชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Kingdom of Norway)   ประมุข สมเด็จพระราชาธิบดีเฮรัลด์ที่ 5 (King Harald V)   ที่ตั้ง ฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต้ติดกับทะเลเหนือ ทิศตะวันออกติดกับฟินแลนด์ สวีเดน และรัสเซีย ทิศต...

รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam)

รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam)   บรูไน (Brunei) หรือชื่อทางการคือ รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam) หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข) รูปแบบการปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราช โดยมี สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu&#...

ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan)

ภูฏาน (Kingdom of Bhutan)   ภูฏาน (Bhutan) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) ประมุข ประมุขของประเทศองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) ขึ้นครองราชย์สมบัติเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 (ค.ศ.2008) เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์ Wangchuck     ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางฝั...

มาเลเซีย (Malaysia)

มาเลเซีย (Malaysia)     มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า  มาเลเซีย (Malaysia) ประมุข – สมเด็จพระราชาธิบดี ตนกู ไซด์ ซีราจุดดิน อิบนิ อัลมาร์ฮุมตนกู ไซด์ ปุตรา จูมาลูลลาอิล   ที่ตั้ง – ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย11 รัฐ คือ ปะ...

ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Grand Duchy of Luxembourg)

ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Grand Duchy of Luxembourg) ลักเซมเบิร์ก หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Grand Duchy of Luxembourg)   ประมุข H.R.H. Grand Duke Henri (ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2543)   ที่ตั้ง ยุโรปตะวันตก ทิศเหนือและตะวันตกติดต่อกับเบลเยียม ทิศทางตะวันออกติดต่อกับเยอรมนีและทิศใต้ติดต่อกับฝรั่งเศส พื้นที...

ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)

  ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein) ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือชื่อทางการคือ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)     ประมุขประเทศ His Serene Highness Reigning Prince Hans Adam II (ขึ้นครองราชย์วันที่ 13 พฤศจิกายน 2532) และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2547 ได้โปรดเกล้าให้ Hereditary Prince Alois ปฏิบัติพระราชภารกิจทุกเรื่องแทนพระองค์ ที่ตั้ง ใจกลางของทวีปยุโรป ร...

ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ (Swaziland)

ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ (Swaziland)     สวาซิแลนนด์ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า  ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ (Swaziland) ประมุขของรัฐ  สมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่ 3       พื้นที่ 17,363 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ถูกล้อมรอบด้วยสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 430 กิโลเมตร และโมซัมบิก 106 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วน...

ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden)

ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden)   สวีเดน หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden)   ประมุขของรัฐ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ (King Carl XVI Gustaf) ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของทวีปยุโรป ทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์ ทิศตะวันออกติดกับอ่าวบอทเนีย ...

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)

  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)   ยูเออี หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) ประมุขของรัฐ ประธานาธิบดี เชคคอลีฟะห์ บิน ซาเยด อาล นะฮะยัน เชื้อชาติ : ยูเออี ร้อยละ 19 อาหรับอื่นและอิหร่าน ร้อยละ 23 เอเชียใต้ ร้อยละ 50 และอื่นๆ (ชาวตะวันตกและเอเชียตะวันออก) ร้อยละ 8 ศาสนา : ร้...

ราชอาณาจักรบาห์เรน (Kingdom of Bahrain)

หรือชื่อทางการ ราชอาณาจักรบาห์เรน (Kingdom of Bahrain) (อาหรับ: مملكة البحرين) ประมุขของรัฐ His Majesty the King Shaikh Hamad Bin Isa Al-Khalifa (ดำรงตำแหน่งเจ้าผู้ครองรัฐตั้งแต่ 6 มี.ค. 2542 และกษัตริย์แห่งบาห์เรนตั้งแต่ 14 ก.พ. 45)   ที่ตั้งและพื้นที่ ประเทศบาห์เรนประกอบด้วยหมู่เกาะเล็ก ๆ (archipelago) ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ 33 เกาะในอ่าวเปอร์เซีย จ...

สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

สหราชอาณาจักร (United Kingdom) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ หรือชื่ออย่างสั้นว่า สหราชอาณาจักร (United Kingdom ย่อว่า UK)    ประมุข พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2495)    ที่ตั้ง ตะวันตกเฉียงเหนือของภาคพื้นทวีปยุโรป   พื้นที่ 242,514 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงลอน...

ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom of Spain)

        ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom of Spain)     สเปน หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom of Spain)   ประมุข สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์ลอส ที่ 1 (Juan Carlos I) ทรงขึ้นครองราชย์วันที่ 22พฤศจิกายน ค.ศ.1975 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปบนคาบสมุทรไอบีเรีย อาณาเขต ทิศเหนือ จรด ทะเลกันตาบริโ...

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark)

         ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark)     ประเทศเดนมาร์ก  หรืออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark)   ประมุข สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอ ที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ที่ตั้ง คาบสมุทรจัตแลนด์ (Jutland) ทางตอนเหนือของทวีปยุโรประหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติก พื้นที่ 43,077 ตารางกิโลเมตร โดยประกอบด้วยเ...

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands)

        ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of Netherlands)     เนเธอร์แลนด์ หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (Holland) หรือ “ฮอลันดา” มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands)   ประมุข สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ (Her Majesty Queen Beatrix)ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2523 ที่ตั้ง ยุโรปตะวันตก ด้านตะว...

ราชอาณาจักรเบลเยียม (Kingdom of Belgium)

     ราชอาณาจักรเบลเยียม (Kingdom of Belgium)   ประเทศเบลเยียม  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า  ราชอาณาจักรเบลเยียม (Kingdom of Belgium)     ประมุข สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 (9 สิงหาคม 2536)         ที่ตั้ง ยุโรปตะวันตก มีอาณาเขตจรดทะเลเหนือ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนีฝรั่งเศส และลักเซมเบิร์ก    พื้นที่ 32,545 ตารางกิโลเมตร                    ...

ราชอาณาจักรเลโซโท (Kingdom of Lesotho)

ราชอาณาจักรเลโซโท (Kingdom of lesotho) เลโซโท หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า  ราชอาณาจักรเลโซโท (Kingdom of lesotho) ประมุขของรัฐ กษัตริย์ Letsie III (ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2539) ที่ตั้ง อยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ อาณาบริเวณล้อมรอบด้วยประเทศแอฟริกาใต้ พื้นที่ 30,355 ตารางกิโลเมตร (11,720 ตารางไมล์) เมืองหลวง กรุงมาเ...

ราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of Morocco)

        ราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of Morocco) ประเทศโมร็อกโก หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of Morocco) ประมุขของรัฐ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2542  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 18 แห่งราชวงศ์อเลาอัว     พื้นที่ 710,850 ตารางกิโลเมตร (ร...

รัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman)

        รัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman)         โอมาน (Oman)  หรือชื่อทางการว่า  รัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman)   ประมุขของรัฐ H.M. Sultan Qaboos Bin Said Al Said (23 ก.ค. 1970) สุลต่านแห่งรัฐสุลต่านโอมาน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การต่างประเทศ และการคลัง ที่ตั้งของรัฐ โอมานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรอาระเบีย อยู...

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Kingdom of Saudi Arabia)

ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย (อังกฤษ: Saudi Arabia; อาหรับ: السعودية‎) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (อังกฤษ: Kingdom of Saudi Arabia; อาหรับ: المملكة العربية السعودية‎) เป็นประเทศบนคาบสมุทรอาหรับในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอิรัก จอร์แดน คูเวต โอมาน กาตาร์ สหร...

นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City)

นครรัฐวาติกัน วาติกันเป็นนครรัฐแห่งหนึ่ง ภาษาอิตาลีเป็นภาษาทางการโดยนิตินัยซึ่งปรากฏในย่อหน้าที่สองของ Legge sulle fonti del diritto และกฎหมายทุกฉบับเขียนขึ้นด้วยภาษาอิตาลี ส่วนภาษาอื่นที่ใช้ได้แก่ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาโปรตุเกสส่วนภาษาขององครักษ์ชาวสวิสของสันตะป...


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics