วีระกษัตริย์ วีระสตรีไทย
สมเด็จพระสุริโยทัย

  สมเด็จพระสุริโยทัย พระสุริโยทัย(ไท) หรือสมเด็จพระศรีส […]...

พระสุพรรณกัลยา

    พระสุพรรณกัลยา พระสุพรรณกัลยา หรือสุวรรณกัลยา […]...

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

    พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประวัติ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป […]...

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชประวัติโดยย่อ      สมเด็จพร […]...

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สม […]...

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ […]...

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.๑)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) พร […]...

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช (ร.๕)

     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) […]...

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics