รวมเรื่องเด่น
  • สมบัติของพระราชา คือ...?                                                                      โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศน์ฯ เมื่อหลายปีก่อน (ประมาณสัก ๑๓ปี) มีนักธุรกิจคนหนึ่งไปหาอาตมาที่วัดสุทัศน์ฯ เป็นนักธุรกิจที่ทำงานอยู่กับคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เมื่อพบกัน ท่านผู้นี้ก็แจ้งความประสงค์ของการมาพบ และเล่าเรื่องที่เป็นจุดประสงค์ ดังนี้... "ท่านคงพอจะจำผมได้นะครับ เราเคยพบกันที่บ้านของคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผม

“ครองใจคน” หลากเหตุผลที่คนไทยรัก “ในหลวง” ".... ผมเคยอยู่มาแล้วหลายแผ่นดิน แต่ก็ไม่เคยเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินใดที่คนทั้งเมืองเขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ให

บทความ “ในหลวง ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์” แปลมาจาก “King of Thailand: More Than a Monarch” ของ สนิทสุดา เอกชัย เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 9 มิถุนายน 2549 ในhttp://www.bangkokpost.com/News/09Jun2006_news01.php “เสาหลักแห่งค

  โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาในปี ๒๕๕๐ พสกนิกรชาวไทย จะเฉลิมฉลองมหามงคลวโรกาสนี้อย่างมี

พวกเราลืมกันแล้วหรือยังว่า “วันมหามงคลของคนไทย” เมื่อ 9 มิถุนายน 2549 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระราชพิธีฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อรับการถวายพระพรจากพสกนิกรทั่วประเทศที่สวมเสื้อสีเหลืองอร่าม และโบกธงทรงพระเจริญปลิวไสว นอกจากจะ

ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ปัจจุบันมีความเคลื่อนไหวของบุคคลบางคนออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยอ้างว่าเป็นกฎหมายที่ได้มีการนำมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง และในต่างประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ใช้กฎห

ในบรรดาสายตาแห่งความชื่นชมของชาวโลกที่มีต่อพระองค์ สายตาคู่หนึ่งในจำนวนนับล้านนั้นเป็นของศาสตราจารย์แมนเฟรดคราเมส (Prof.Manfred Krames) ชาวเยอรมัน ผู้ซึ่งยกย่องให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทยให้เป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ ศาสตราจารย์แมนเฟรดคราเมส มีความสนใจในปรัชญาแบบตะวันออกและศาสนาพุทธตั้งแต่มีอ

นายชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ดังที่เรียกขานกันในระยะหลังว่า ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประ

มหากษัตริย์ยอดกตัญญู ในหลวงของเรา... ขอขอบคุณบทความโดย พ.อ.(พิเศษ)ทองคำ ศรีโยธิน ลูก ๆ ทุกคน... ก็ได้รู้กันแล้วว่า ความหวังของแม่ ที่มีต่อลูก 3 หวังคือ ยามแก่เฒ่า หวังเจ้า เฝ้ารับใช้ ยามป่วยไข้ หวังเจ้า เฝ้ารักษา เมื่อถึงยาม ต้องตาย วายชีวา หวังลูกช่วย ปิดตา เมื่อสิ้นใจ ที่นี้... มาดูตัวอย่างบ้าง...บุคคลที

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics