รวมเรื่องเด่น
  • สมบัติของพระราชา คือ...?                                                                      โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศน์ฯ เมื่อหลายปีก่อน (ประมาณสัก ๑๓ปี) มีนักธุรกิจคนหนึ่งไปหาอาตมาที่วัดสุทัศน์ฯ เป็นนักธุรกิจที่ทำงานอยู่กับคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เมื่อพบกัน ท่านผู้นี้ก็แจ้งความประสงค์ของการมาพบ และเล่าเรื่องที่เป็นจุดประสงค์ ดังนี้... "ท่านคงพอจะจำผมได้นะครับ เราเคยพบกันที่บ้านของคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผม

พระทรงธำรงไว้ซึ่งขันติธรรม (Thailand's quiet survivor) แปลจากบทความ  Thailand's quiet survivor ของ  Anthony Bailey จากguardian.co.uk เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/dec/27/thailand-monarchy           

รามอินทรา          เมื่อสื่อมวลชนอย่างนิวยอร์คไทม์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเสนอข่าวประเทศไทย ในขณะที่มีข่าวอื่นๆ อีกนับพันชิ้นทั่วโลก เป็นการสมควรหรือที่นิวยอ

วิกฤต์การณ์ ๑๔ ตุลาคม                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชอำนาจและพระบารมีในการแก้ไขเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคมพ.ศ.๒๕๑๖อันมีสาเหตุมาจากนักเรีย

สถาบันพระมหากษัตริย์   สถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่เหนือการเมืองและการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และชอบที่จะให้มีการเมืองที่มีเสถียรภาพ มีนิติรัฐและความผาสุก ถ้าการเมืองมีความมั่นคงแล้ว สถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะมีเสถียรภาพไปด้วย ถ้าการเมืองไม่มั่นคงหรือมีความปั่นป่วนในสังคม สถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่มั

   สรรใจ แสงเชียร และ วิมลพรรญ ปีตธวัชชัย ปัจจุบันนี้ปรากฎว่า มีวิธีการชำระล้างผู้มีมลทินด้วยการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ทั้งผู้ที่ใกล้ชิดและผู้ที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด บิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยวิธีการเขียนและวิธีการพูดที่คิดกันได้หลายแง่ ให้ร้ายบุคคลต่างๆ โดยปราศจากหลักฐาน เพื่อให

รถพระที่นั่งหายจากพระที่นั่งบรมพิมาน หม่อมราชวงศ์หญิง กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินจากประเทศไทยไม่นานนัก คณะกรรมการสอบสวนพฤติการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลที่ศาลกลางเมือง ได้ส่งข้อสรุปผลการสอบสวนต่อคณะ

หม่อมราชวงศ์หญิง กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี ผู้ที่ได้รับฟังหรือได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งพิพากษาประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม คือ นายเฉลียว ปทุมรส ราชเลขานุการในพระองค์  นายชิต สิงหเสนี และนายบุศย์ ปัทมศริน มหาดเล็กห้องพระบรรทม  ในข้อหาสมคบกันประทุษร้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แม้จะเห็นว่าจ

เดินตามรอยพ่อ   “เดินตามรอยพ่อ”พระราชนิพนธ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ..ประทับใจทุกครั้งที่ได้อ่าน นิตยสาร National geographic ประจำเดือนตุลาคม ค.ศ.1982 ได้เทิดทูนในหลวง โดยลงบทความเรื่อง Thailand's Working Royalty หมายถึง "พระราชกรณียกิจใหญ่หลวงนัก" ท้ายสุดได้อัญเชิญพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง "เดินตามรอย

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics