พระราชอารมณ์ขัน
  • ปลัดกะโห้..

                ที่มาของเรื่อง..พระราชทานทินนามเป็นรางวัล ว […]...

สมเด็จฯ ไม่ได้สอน

         ในหนังสือเจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์.. สม […]...

เมื่อในหลวงภูมิพลฯ ทรงอยากขายของ

                เมื่อในหลวงอยากขายของ ดูซิ คนมาซื้อจะทำ […]...

ไม่ต้องรองกระป๋อง

                    เปิดใจช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่งในหลว […]...

                 ครั้งอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยา […]...

“ผีผ้าซิ่น”

               จากพระกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส […]...

ทำไมเราจะเดินกับพื้นดินไม่ได้

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระอง […]...

ไปทำอะไรเข้า

                      เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ […]...

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics