พระราชอารมณ์ขัน
แผนที่ของในหลวง

     ขอหยิบมาเป็นบางช่วงตอนของพันเอกอมร บุศย์ประยูร จาก […]...

ทรงพระนามว่าเกาะช้าง

ทรงพระนามว่าเกาะช้าง        ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเ […]...

คุณยายนั่นแหละ คือ FBI ของฉัน

            อีกครั้งหนึ่ง ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้แทน […]...

พับเพียบ

       … ในครั้งแรก ผมทำงานตามพระราชดำริ โดยไม่ทร […]...

“ฝล.” รู้ไหมย่อมาจากอะไร?

                   น.ส. สุคนธ์ทิพย์ สุกสี อายุ 16 ปี &# […]...

วิทยากลชุดหายตัว

         ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา […]...

สมเด็จแม่ ทรงออกแบบตาข่ายคลุมแก้ซน

                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม […]...

พระเทพฯ เคยทรงตรัสเกี่ยวกับภาพนี้ว่า…ในหลวง ร.9 ทรงตำหนิที่พระองค์ทำตัวเหมือนเด็ก

       ณ ตอนนั้นในหลวงทรงตรัสอะไรกับพระองค์        พระเ […]...

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics