พระราชอารมณ์ขัน
เพื่อน 63 คนของฉัน

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทร […]...

ครูใหญ่

  ครูใหญ่       เมื่อครั้งหนึ่ง กรมศิลปากรไม่มีครูที่จะ […]...

มะขามป้อมกับภูเขา

              ครั้งหนึ่งหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปีน […]...

เรือปลาดุก

             ประชาชนทั้งหลายต่างก็ทราบโดยทั่วกันว่ากีฬา […]...

ญาติกับฉัน

             ครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเ […]...

 สมาคมผีดิบ

         พระราชอารมณ์ขันในรัชกาลที่ ๑๐  เรื่อง “สมาคมผี […]...

ไกล่เกลี่ย

              บางครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ […]...

เราจับได้แล้ว

  ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นางสนองพระโอ […]...

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics