พระราชวัง
  • วังไกลกังวล

    วังไกลกังวล         เป็นวังส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพร […]...

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน         ยังมีสถานที่อันเป็นมรดกท […]...

พระรามราชนิเวศน์

พระรามราชนิเวศน์ พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน […]...

พระราชวังพระจุฑาธุชราชฐาน

พระราชวังพระจุฑาธุชราชฐาน         ในปี พ.ศ. 2431 พระนาง […]...

พระราชวังบวรสถานพิมุข

พระราชวังบวรสถานพิมุข         พระราชวังบวรสถานพิมุข หรื […]...

พระราชวังสราญรมย์

พระราชวังสราญรมย์         เป็นวังที่ตั้งอยู่ระหว่างพระบ […]...

พระราชวังปทุมวัน

พระราชวังปทุมวัน         พระราชวังปทุมวัน เป็นพระราชวัง […]...

พระราชวังบวรสถานมงคล

พระราชวังบวรสถานมงคล         พระราชวังบวรสถานมงคล หรือ […]...

พระราชวัง

พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวัง เป็นคำเรียกที่อยู่ของพระราชวงศ์ ตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดิน ลงมาถึงพระบรมวงศานุวงศ์ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า วังหลวง เป็นวังที่สำคัญที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ...

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics