บทความสถาบัน
  • ๘๙ เรื่องของในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจของพสกนิกรไทยทั้งชาติ

    ทั้ง 89 เรื่องของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เชิญประมวลมานี้ หากพสกนิกรไทยน้อมนำมาใช้ปฏิบัติจริงในชีวิต สังคมย่อมเกิดความสุข ความรุ่งเรืองอย่างแน่นอน อันว่าพระนาม “ภูมิพล” แปลว่า กำลังของแผ่นดิน ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำให้พสกนิกรประจักษ์ชัดเสมอมาว่าพระองค์ทรงใช้ธรรมาภิบาลในการสร้าง “ชนเจริญ ชาติจรุง กรุงจรัส” อย่างแท้จริง  ‘สมเด็จย่า’ ต้นแบบแห่งชีวิต 1.ตลอดระยะเวลาของการทรงเป็นยุวกษัตริย์

ย้อนอ่านเรื่องราว เมื่อตอน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ประสูติ

  ชมภาพแถลงการณ์ นายกฯ ประกาศแสดงความยินดี ในศุภวาระมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีสถาปนาเ

เผยเบื้องลึกในพระราชหฤทัยที่พระราชโอรสทรงมีต่อทูลกระหม่อมพ่อ..

พระราชดำรัสที่สั้น แต่ชัดเจนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ (รัชกาลที่ ๑๐) เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน

พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบา

เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์กลอน..ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จแม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชนิพนธ์กลอนบทนี้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2515  “วันเฉลิม สมเด็จแม่ ได้แต่คิด ขอ

พระปรีชา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงกล้าหาญ ปกป้องประชาจากภัยคุกคาม

**หมายเหตุ** ภาพและพระบรมฉายาลักษณ์ที่อัญเชิญมาทั้งหมดนี้ รวบรวมมาจากหลายเหตุการณ์ อาจมิใช่จากเรื่องนี้เรื่องเดียว  .........................   เมื่อสมัย 30-40 ปีก่อน ประเทศไทยเคยมีปัญหาการก่อการร้ายของกลุ่มคอมมิวนิสต์ หลายครั้งถูกลอบโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ และหากยังจำกันได้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ..พระราชดำริโครงการที่หนองอึ่ง..ฟื้นฟูป่า ราษฎรมีรายได้ยั่งยืน

     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยุูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อวันท

เรื่องหลังจากวังหลวง..น้ำตาข้าพเจ้าร่วง..เมื่อได้ฟังพระราชกระแสรับสั่ง

เมื่อได้ฟังพระราชกระแสรับสั่ง "คนเรานั้นมีระเบียบไม่เหมือนกัน ทำอะไรต้องนึกถึงข้อนี้ด้วย " น้ำตาข้าพเจ้าร่วง ครั้งนั้น บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล(รัชกาลที่ 8) ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมพระบรมศพ และได้เข้าเฝ้าใกล้

อยากให้ลูกหลานไทยได้รับรู้ ว่า โชคดีเพียงใด..ที่มี “แม่” พระองค์นี้

นิติพงษ์ ห่อนาค       เคยได้มีโอกาสได้สนทนากับราชเลขาธิการในพระองค์ ผู้ติดตามรับใช้เบื้องพระยุคลบาท…จึงได้รู้ว่า เมื่อสมัยทรงยังมีพระพลานามัยแข็งแรง เยาว์วัยกว่านี้       เมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้ว…ท่านทรงงานทั้งหนัก ทั้งเสี่ยงพระชนมชีพ โดยไม่จำเป็นต้องทรงเสี่ยงขนาดนั้น…       ราชเลขานุการใน

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics