บทความสถาบัน
  • เรื่องหลังจากวังหลวง..น้ำตาข้าพเจ้าร่วง..เมื่อได้ฟังพระราชกระแสรับสั่ง

    เมื่อได้ฟังพระราชกระแสรับสั่ง "คนเรานั้นมีระเบียบไม่เหมือนกัน ทำอะไรต้องนึกถึงข้อนี้ด้วย " น้ำตาข้าพเจ้าร่วง ครั้งนั้น บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล(รัชกาลที่ 8) ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมพระบรมศพ และได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อเสด็จขึ้นทรงถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าในพระบรมโกศ หน้าที

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ..  คุณูปการอันยิ่งใหญ่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแก่หมู่พสกนิกร

             นอกเหนือไปจากการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือนอันมีผลต่อเศรษฐกิจระดับมหภาคแล้ว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร

ที่ไหนที่กันดาร..ที่แห่งนั้น “ในหลวงภูมิพลฯ” ทรงเคยมาก่อนพวกเราแล้วทั้งสิ้น...

  “...จะมาอีกทำไม ที่นี่ใครก็ไม่มา เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มา!! ดันมาให้รถมันติดหล่ม อยู่นั่นแหละ...” นั่นแหละพระราชภารกิจของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ “...จะมาอีกทำไม ที่น

มองผ่านเลนส์ รัชกาลที่ ๙ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์”  

[caption id="attachment_364591" align="aligncenter" width="578"] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ภูมิพลอดุลยเดช *** Local Caption *** **หมายเหตุนำ​รูป​นี้​ไป​ใช้​ประกอบ​ข่าว กรุณา​ลง​เครดิต​ใต้​ภาพ​ให้​คุณ​กำธร เสริม

UNODC ยกย่อง ‘เจ้าหญิงนักกฎหมาย’ ทรงอุทิศพระองค์..เพื่องานบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน

หมายเหตุ – สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) หรือยูเอ็นโอดีซี จัดแถลงข่าวการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยม

ฟื้นความทรงจำ..เล่าจากผู้ถวายงาน “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ”

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "...อย่าให้ราษฎรของฉันเดือดร้อน แล้วก็อย่าให้ใครมาหากินกับโครงการนี้..." ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ มนุชญ์ วัฒนโกเมร รองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชก

“องครักษ์ประจำตัวฉัน ไม่ยอมให้ฉันเปียกเลย” สมเด็จแม่ตรัสถึงในหลวง รัชกาลที่ ๑๐..ประทับใจข้าราชบริพารยิ่งนัก

หนึ่งเรื่องราวประทับใจ จากเรื่องเล่าของข้าราชบริพาร หนึ่งในผู้ที่เคยเข้าถวายงานในฐานะช่างภาพ ที่เคยติดตามพระองค์ทั้งสอง ได้เผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊กชื่อ Napan Sevikul (ผู้ที่เคยเข้าถวายงานในฐานะช่างภาพ) เมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบ

การทรงงานของพ่อในความทรงจำ

 (อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อประกอบเรื่อง) นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน เล่าว่า... "...ภาพเหตุการณ์ที่เห็นเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ ผมเองไม่ได้อยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าว แต่ได้อยู่ในอีกเหตุการณ์หนึ่ง ลักษณะคล้ายกันที่ทรงงานบนเครื่องบิน ที่อยากจะเล่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. แหล่งรวมสรรพวิชาพัฒนาราษฎร์

                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ จึงมีพระประสงค์ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน” พระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพร

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics