บทความสถาบัน
  • The Great King .. Working Monarch : ตามรอยพระยุคลบาท .. ครูแห่งแผ่นดิน

    ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล       เรื่องนี้ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เขียนคำนำไว้ในหนังสือ "ตามรอยพระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดิน"   นำเสนอสู่ผู้อ่านเมื่อครั้งโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  88  พรรษา ปี พ.ศ. 2558  เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างมิทรงคำนึงถึงความสุขส่วนพระองค์เลยแม้แต่น้อย      ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 

พระราชกรณียกิจ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” รัชกาลที่ ๑๐ (ตอนที่ ๒)

พระราชกรณียกิจ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” รัชกาลที่ ๑๐ ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ

พระราชกรณียกิจ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” รัชกาลที่ ๑๐ (ตอนที่ ๑)

พระราชกรณียกิจ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” รัชกาลที่ ๑๐ ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ในหลวงภูมิพลฯ เคยทรงเปียโนพระราชทานให้ประชาชนได้ฟัง ณ เนินผาหมอน

ในหลวงภูมิพลฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เคยทรงดนตรี (เปียโน) พระราชทาน ณ เนินผาหมอนให้ประชาชนได้ฟัง ----------------------------------------------- ชาว มช.ปลื้มปีติ ในหล

บ้านปลาราชินี ณ นราธิวาส

บ้านปลาราชินี ณ นราธิวาส โดย กิตตินันท์ รอดสุพรรณ           สำเนียงอันมักคุ้นของ จรูญ ทองนวล แจ้งจากปลายด้ามขวานว่า อยากให้มาร่วมเก็บภาพแหล่งปะการังเทียมในอ่าวนราธิวาส ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีทั้งรถถัง 30 T69-2 ปลดประจำการ

ฟื้นความทรงจำ..เล่าจากผู้ถวายงาน “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ”

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "...อย่าให้ราษฎรของฉันเดือดร้อน แล้วก็อย่าให้ใครมาหากินกับโครงการนี้..." ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ มนุชญ์ วัฒนโกเมร รองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชก

ราษฎรเล่าขาน..พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐  

เรื่องจริงที่ราษฎรเล่าขาน ด้วยความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ตามรอยพระบาทยาตราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ร้านอาหารข้าวต้มอั้งม้อ (ร้านจิ้นฮั้ว) สี่แยก “เสด็จ” กลางเมืองนราธิวาส มีเรื่องจริงที่ราษฎรเล่าขานด้วยความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีพระปรีชาสามารถมากที่สุดพระองค์หนึ่งของราชวงศ์

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงปี 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็น นักรณรงค์ นักกฎหมาย และนักการทูตของประเทศไทย ด้วยพระกรณียกิจที่หลากหลาย และพระจริยวัตรอันเป็นกันเอง ทรงเป็นผู้นำรุ่นใหม่แห่งราชวงศ์ไทย ทรงเคยขึ้นกล่าวในประเด็นเกี่ยวกับนิติบัญญัติในที่ประชุมระดับสูงของสมัชชาใหญ่

พรจากฟ้า ส.ค.ส.พระราชทาน ความสุขปวงชนชาวไทย

“ขอจงมีความสุขความเจริญ” ทุกวันขึ้นปีใหม่ พสกนิกรชาวไทยจะได้รับพระราชทานพรปีใหม่ และ ส.ค.ส.พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ นับเป็นการเริ่มต้นปีที่เป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชีวิตของปวงชนชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แม้พระอง

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics