ข่าวสถาบัน
  • คณะบุคคลและประชาชน ไปลงนามถวายพระพร “ในหลวง” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                  วานนี้ (5 มี.ค.58)ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช ตลอดวันนี้ มีหน่วยงาน คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                อาทิ ครู โรงเรียนบ้านม่วง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, อบต.วังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ลูกเสือชาวบ้าน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการป...

หน่วยงานและมูลนิธิต่างๆ ปฏิบัติงานเพื่อสนองแนวพระราชดำริ พระบรมวงศานุวงศ์

              วานนี้ (5 มี.ค.58)ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ...

“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2558 เนื่องในวันสตรีสากล

                วานนี้ (5 มี.ค.58)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เพื่อประทานรางวัลสตรีทำงานดีเด่น ปร...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้

               วานนี้ (5 มี.ค.58)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไ...

“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในวันนี้ ดังนี้

                 วานนี้ (5 มี.ค.58) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุท...

ประชาชนทุกหมู่เหล่า เดินทางไปถวายพระ “ในหลวง” ให้มีพระพลานามัยแข็งแรงกันอย่างต่อเนื่อง

                 วานนี้ (4 มี.ค.58)ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช ตลอดวันนี้ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ในวันมาฆบูชา ยังคงมีพสกนิกรที่ส่วนใหญ่มาเป็นหมู่คณะ ไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กันเป็นจำนวนมาก                   อาทิ นายอำเภอเทพสถิตและคณะ พร้อมชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ, ชมร...

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา

                 วานนี้ (4 มี.ค.58)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม                  ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา หลังจากมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล ผู้บ...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวันนี้ ดังนี้

              วานนี้ (4 มี.ค.58)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2557 เป็นวันที่ 3 ซึ่...

              วานนี้ (4 มี.ค.58) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา ในงานปิดภาคการศึกษาของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557               โอกาสนี้ พระราชทานพระราช...

Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics