ข่าวสถาบัน
  • สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่จังหวัดนครปฐม ในวันนี้ ดังนี้

                                วานนี้ (31 ก.ค. 57)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศ...

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ฯ ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานสายการแพทย์ของกองทัพภาคที่ 4

                      วานนี้ (31 ก.ค. 57)  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานสายการแพทย์ของกองทัพภาคที่ 4 เพื่อการทรงงานด้านเวชศาสตร...

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา

             วานนี้ 31ก.ค.2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา           ที...

“ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 41

         วานนี้ (30 ก.ค. 57) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค...

         วานนี้ 30ก.ค.2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานทุนแก่ราษฎรผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ที่จังหวัดอุดรธานี         ที่โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อย...

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556

         วานนี้ (29 ก.ค. 57) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โอกาสนี้ พระราชทานพ...

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าดังนี้

             วานนี้ (29 ก.ค. 57) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงฟังสรุปผลการดำเนินงานในปี 2556จากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินกิจกรรมบริเวณแปลงสาธิตการเกษตรแห่งนี้ ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ปลูกข้าวใ...

“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

            วานนี้ (28 ก.ค.57) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมชัย สัจจะพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าห...

          วานนี้ 28ก.ค.2557 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557          เช้าวานนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพร...

Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics