ข่าวสถาบัน

        16เม.ย.2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกของสภากาชาดไทยประจำปี 2555-2556        เว...

วันที่ 16 เม.ย.57 เวลา 17.00 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระว...

สมเด็จพระบรมฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชพิธีสงกรานต์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯแทนพระองค์ ไปยังพระมหามณเฑียรและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธ...

         15เม.ย.2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานราตรีในโอกาสวันสงกรานต์และวันปีใหม่ พ.ศ. 2557        ค่ำวานนี้ หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบายศรี ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว นายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี ...

          วันนี้ 14 เม.ย. 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้        เวลา 08.56 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโส ชมรมบาลี-สันสกฤต เนื่องในเทศกาลส...

       วันนี้ 14เม.ย.2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร และเสด็จกลับถึงประเทศไทยแล้ว      ...

         วันนี้14เม.ย.2557 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2556          เวลา 17.28 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงแทนพระอ...

        วันนี้12เม.ย.2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทย หลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน พ.ศ.2557         ค่ำวานนี้ เวลา 21.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษั...

Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics