ข่าวสถาบัน
  • หมายกำหนดการ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

    ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3  1ธ.ค.2558 สำนักพระราชวัง เผย หมายกำหนดการพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่ 1 ธันวาคม 2558 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 รายงานว่า สำนักพระราชวัง เผย หมายกำหนดการพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรายละเอียดดังนี้… วันที่ 5 ธันวาคม 2558  หมายกำหนดการ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558  

เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดโครงการ รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ที่จังหวัดเพชรบุรี

              วานนี้ (30 พ.ย.58)ที่วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของแพทย์วิสัญญี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                วานนี้ (30 พ.ย.58)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารรัตนชีวรักษ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้

               วานนี้ (30 พ.ย.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวยจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหลี บุนค้ำ (Mr.Ly Bounkham) เอกอัครราชทูต

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงหล่อพระพุทธสัมฤทธินิรโรคันตราย หลวงพ่อองค์ดำจำลอง และทรงเปิดศาลาปฏิบัติธรรม วัดสว่างใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์

             วานนี้ (30 พ.ย.58)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดสว่างใต้ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงหล่อพระพุทธสัมฤทธินิรโรคันตราย หลวงพ่อองค์ดำจำลอง พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งทางวัดร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดสร้างขึ้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน

              วานนี้ (29 พ.ย.58)ที่บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 52 ปี                 วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" เพื่อแสดงความจงรัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงร่วมบันทึกวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ที่จังหวัดนครปฐม

               วานนี้ (29 พ.ย.58)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์สาธิตเรียนรู้แก้วเกษตร ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบเพื่อนพึ่งภาฯ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงร่วมบันทึกวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินงานมาครบ 21 ปี

“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             วานนี้ (29 พ.ย.58)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู

              วานนี้ (29 พ.ย.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก ในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ประเภทต่างๆ อาทิ การแข่งขันร้องเพลง, การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์, การแข่งขันทักษะการเขียน, การแข่งขันตอบคำถา

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics