ข่าวสถาบัน
  • ประชาชนทุกหมู่เหล่า ไปลงนามถวายพระพร “ในหลวง”เพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่อง

                    วานนี้ (26 มี.ค.58)ตลอดวันนี้ ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดี                  อาทิ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, ข้าราชการ พนักงานสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถา...

หน่วยงานต่างๆ ร่วมปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ “ในหลวง”ในการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                   วานนี้ (26 มี.ค.58)นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยเลขาธิการ กปร. อธิบดีกรมชลประทาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้...

“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” โปรดให้ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในการร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2558

                  วานนี้ (26 มี.ค.58)รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีบวงสรวงเนื่...

“เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ” พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ เซอร์ อลัน แบตเตอร์สบี มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เฝ้า

             วานนี้ (26 มี.ค.58)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ เซอร์ อลัน แบตเตอร์สบี ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยว...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวันนี้ ดังนี้

                 วานนี้ (26 มี.ค.58)เวลา 07.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานครบรอบ 98 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสนี้ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพร...

คณะบุคคลจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ร่วมลงนามถวายพระพร “ในหลวง” ให้ทรงเจริญพระชนมพรรษาและมีพระพลานามัยแข็งแรง

                 วานนี้ (25 มี.ค.58)ตลอดวันนี้ ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีประชาชนและคณะบุคคล จากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเจริญพระชนมพรรษาและมีพระพลานามัยแข็งแรง พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฯ                   อาทิ อบต.สระพัง อ...

เลขาธิการสภากาชาดไทย จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานกาชาดประจำปี 2558

                วานนี้ (25 มี.ค.58)นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2558 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานกาชาด ประจำปี 2558                  ซึ่งปีนี้จัดขึ้น ภายใต้ค...

หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              วันนี้ (25 มี.ค.58)ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือ นบร. รุ่นที่ 4″  ซึ่งสำนักงาน กปร. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2558 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ...

                  วานนี้ (25 มี.ค.58)ที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558                  และมอบรางวัลนักวิทยา...

Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics