ข่าวสถาบัน
  • “พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ประทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

                   วานนี้ (3 ส.ค.58)ที่โรงเรียนบ้านแม่เงา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 8,912 ชุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และมอบผงน้ำดื่มพี

“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า

                วานนี้ (3 ส.ค.58)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออกแทน

               วานนี้ (3 ส.ค.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโ

                   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรม

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรเดือดร้อนจากอุทกภัย จ.แม่ฮ่องสอน

            ที่หอประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย           โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชกา

            วานนี้ (2 ส.ค.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระราชทานเพลิงศพ นางกีรณา บุญพิทักษ์ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคตับแข็ง จากไวรัสตับอักเสบซี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 สิริอายุได้ 70 ปี             นางกีรณา เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2487 เป็นธิดาคนที่ 3 ใ

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังนี้

               วานนี้ (2 ส.ค.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่าย "Thais Remember Singapore หรือ ไทยรำลึกถึงสิงคโปร์" ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย จัดขึ้นในงาน "Singapore Festival หรื

“พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 30

                 วานนี้ (2 ส.ค.58)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ"อนาคต...ออกแบบได้" ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน

นายกรัฐมนตรี บุคคลสำคัญ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

               วานนี้ (28 ก.ค.58)สำนักพระราชวัง ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, คณะทูตานุทูตจากประเทศต่

Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics