ข่าวสถาบัน
  • ประชาชน และคณะบุคคล ไปลงนามถวายพระพร “ในหลวง” ขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

               วานนี้ (30 ต.ค.57)ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช ประชาชน และคณะบุคคล ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง            อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปากจั่น พร้อมสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองงูเห่า อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,กองพันทหารม้าที่ 24 รักษาพระองค์, ผู้บริหาร และพนัก...

“พระองค์เจ้าโสมสวลี” ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเถรพลาย

           วานนี้ (30 ต.ค.57)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดเถรพลาย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพ...

“สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จพระราชดำเนิน ทรงนำข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์

            วานนี้ (30 ต.ค.57)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่น...

พสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางไปลงนามถวายพระพร “ในหลวง” อย่างต่อเนื่อง

          วานนี้ (29 ต.ค.57) ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช  มีคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีชมภู จังหวัดนครพนม

              วานนี้ (29 ต.ค.57) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีชมภู อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม              วัดศรีชมภู ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2448 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2526 มีสิ่งก่อสร้างสำคัญ อาทิ อุโบสถ, ศาลาบำเพ็ญบุญ, โรงเรียนพระปริยัติ-ธรรมแผนกสามัญ...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์

             วานนี้ (29 ต.ค.57)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สร้างขึ้นทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ใช้งานมานานกว่า 50 ปี            โดยอาคารหลังใหม่สูง 6 ชั้น ใช้เป็นที่เรียนของ...

คณะบุคคล ประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ร่วมลงนามถวายพระพร “ในหลวง” ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง

            วานนี้ (28 ต.ค.57) ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีคณะบุคคลจากภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชน นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน              อาทิ สมาคมผู้ผลิตสีไทย, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมข้าราชการทหาร ...

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินแก่คณะองคมนตรีไปทอดถวาย ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

                          วานนี้ (28 ต.ค.57)พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยเครื่องบริวาร ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  มีคณะองคมนตรี พร้อมภริยา และคณะผู้บริหารสำนักราชเลขาธิการ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน              วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สันนิษฐานว่ามีมาแต่ครั้งกรุงศ...

               วานนี้ (28 ต.ค.57) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในการนี...

Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics