ข่าวสถาบัน
  • โครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน มอบรางวัลการประกวดผลงานจังหวัด และชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559

                    วานนี้ (8 ก.พ.59)นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลการประกวดผลงานจังหวัด และชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี               ซึ่งโครงการ ทูบี นัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ตามแนวพระดำริ โดยมีจังหวัดเข้าร่วมทั้งในระดับต้นแบบ และระดับดีเด่นประจำปี 12 จังหวัด ส่วนชมรมฯ

คณะเชิดสิงโตและมังกรจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หลก จี ฟู่ จัดการแสดงถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

               วานนี้ (8 ก.พ.59)ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมด้วยคณะ

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2559 ณ พระราชวังบางปะอิน

                วานนี้ (8 ก.พ.59)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้า

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเททองหล่อคัมภีร์เทศน์ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ จังหวัดกาญจนบุรี

             วานนี้ (8 ก.พ.59)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเททองหล่อคัม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2559

             วานนี้ (8 ก.พ.59)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2559

            วานนี้ (8 ก.พ.59)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้             - นายแพทย์เฉก ธนะสิริ ประธานชมรมอยู่ร้อยปีชีวีเป็นสุ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ไชน่าทาวน์ ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่อ’ปีวอกทอง มงคลยิ่ง ลาภพูนทวี พร้อมทั้งทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่าง ๆ บนถนนเยาวราช ก่อนที่จะเดินชมบูธต่าง ๆ ภายในงาน โดยงานนี้จะม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2559

               วานนี้ (7 ก.พ.59)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลง ณ วังเทเวศน์ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ในการนี้ ทรงคล้องพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะที่หอพระ และศาลพระภูมิ จากนั้น ทรงจุดเทียนแดง และทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยบนโต๊ะเครื่องบวงส

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              วานนี้ (7 ก.พ.59)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยทรงสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการศึกษา ค้นคว้า พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยในระดับสากลเพื่อนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วย

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics