ข่าวสถาบัน
  • 'พระองค์ที' ทรงปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

                    วันนี้ (29 เม.ย.59)'พระองค์ที' ทรงปล่อยปลา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระองค์ภา และพระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ "พระองค์เจ้าทีปังกรฯ" ที่ท่าวาสุกรี                  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปทรงปล่อยปลา เ

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี

           วานนี้ (28 เม.ย.59)ตลอดวันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้า

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการน้ำและป่าไม้ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            วานนี้ (28 เม.ย.59)นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน สรุปผลการจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ จากการบริหารน้ำของราษฎรในโคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และนครพนม

               วานนี้ (28 เม.ย.59)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อน

              วานนี้ (28 เม.ย.59)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน"สถาปนิก'59" ซึ่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม

คณะบุคคลและประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                 วานนี้ (27 เม.ย.59)ตลอดวันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงาน ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี อาทิ ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดตาก, พระประวิทย์ คุณณวัฑโณ วัดใหม่อู่ทอง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, กรมการขนส่งทางบก, ชมรมอาสาสมัค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเลย

              วานนี้ (27 เม.ย.59)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนในขณะนี้ ณ หอประ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา เฝ้าถวายเลี้ยงพระกระยาหาร ในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส

               วานนี้ (27 เม.ย.59)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา เฝ้าถวายเลี้ยงพระกระยาหาร ในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้

                  วานนี้ (27 เม.ย.59)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย โอกาสนี้ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 31 ร

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics