ข่าวสถาบัน
 “พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ทรงเป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558

                วานนี้ (27 ม.ค.58)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน ทรงเป็นประธานในพิธีสวนสนา...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

             วานนี้ (27 ม.ค.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ทรงติดตามความก้าวหน้...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงแนะการดูแลผู้พิการทางปัญญา สนพระทัยการเสริมทักษะฝึกสมาธิแบบ

                  วานนี้ (26 ม.ค.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จฯเปิดอาคารอเนกประสงค์ “รัตนาทร” ของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ซึ่งเป็นหน่วย...

เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ไปลงนามถวายพระพร

                วานนี้ (26 ม.ค.58)ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช นายฮาร์ช วาร์ดัน ชริงลา เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันชาติของอินเดีย ซึ่งไทยและอินเดียมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน และในนามขอ...

               วานนี้ (27 ม.ค.58)ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพังงา มอบเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์กีฬาและสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่นักเรียน จำนวน 417 ช...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้

                  วานนี้ (26 ม.ค.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านอิฐรัตน์ ร้อยเอ็ด เชสเชียร์ ของมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด                  ทรงเยี่ยมสมาชิกและทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ บ้าน...

ประชาชนนำแจกันดอกไม้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พร้อมลงนามถวายพระพร “ในหลวง”

              วานนี้ (25 ม.ค.58)ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีคณะบุคคล และประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ร่วมกันลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                อาทิ นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ นายอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และคณะ, คณะปั่นรถจักรยานเทิดพระเกียรติ 88 พรรษา ในนามสโมสรโร...

“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี

              วานนี้ (25 ม.ค.58)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารใหม่ สวนอัมพร ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 1,592 คน โอกาสนี้ ประทานพระโอวาทใจความ                สำคัญตอนหนึ่งว่า “การศึกษาเป็นบ่อเกิด...

Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics