ข่าวสถาบัน

              แถลงการณ์ฉบับที่1 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปประทับ โรงพยาบาลจุฬาฯ ผลตรวจพระสมองพบว่ายังมีรอยโรคเก่า-ไม่พบสิ่งผิดปรกติที่เกิดขึ้นใ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเฝ้า สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเสด็จพระราช ดำเนินเยือนราชอาณาภูฏาน ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2559

                วานนี้ (26 พ.ค.59)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเฝ้า สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร การดำเนินงานของโรงเรียนวานาคา เซ็นทรัลพาโร ซึ่งเข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ

               วานนี้ (25 พ.ค.59)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนวานาคา เซ็นทรัล พาโร ซึ่งเข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนา

              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ในโอกาสเสด็จฯเยือนราชอาณาจักรภูฏาน               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่อง

            วานนี้ (24 พ.ค.59)ตลอดวันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพร ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อาทิ ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมุกดาห

จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการ เยี่ยมบ้านพ่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

              วานนี้ (24 พ.ค.59)ที่อาคารสิริกาญจนทักษิณ ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานเปิดโครงการ"เยี่ยมบ้านพ่อ แซเราะฮ์รูเมาะฮ์" ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อ "9 ตามรอยพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559"        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึง ราชอาณาจักรภูฏาน

              วานนี้ (24 พ.ค.59)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงราชอาณาจักรภูฏานแล้ว

คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง

               วานนี้ (23 พ.ค.59)ตลอดวันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชน นำแจกันดอกไม้ พวงมาลัยไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ พลโท สรรชัย อจลานนท

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics