ข่าวสถาบัน
สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน

          วานนี้ (21 ส.ค. 57) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระ...

สำนักงาน กปร.จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดศรีสะเกษ

         วานนี้ (20 ส.ค. 57)ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวัฒน์เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงกา...

ในหลวงทรงรับด.ญ.วัย 12 ปีไว้ในพระราชานุเคราะห์ฯ

         วานนี้ (20 ส.ค. 57)ในหลวงทรงรับเด็กหญิงวัย 12 ปี ไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานทุนการศึกษาให้จบขั้นสูงสุดเท่าที่สามารถเรียนได้          นายดิสธร วัชโรทัย  ปร...

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ พระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 21 และ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2557

             วานนี้ (20 ส.ค. 57) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 21 และ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2557            ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลย...

“ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ทรงเยี่ยมราษฎร และการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี

           วานนี้ (19 ส.ค. 57) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงิน...

“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทาน พระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท

           วานนี้ (19 ส.ค. 57) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมเกียรติ  ชอบผล ประธานกรรมการมูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจาแสงมลิ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นำพระสงฆ์ และบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ ประ...

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

           วานนี้ (18 ส.ค. 57)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ กระทรวงวิท...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปิดนิทรรศการ ภาพถ่าย

               วานนี้ (18 ส.ค. 57) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดนิทรรศการ “ภิรมย์ภาพภักดี” ซึ่งเป็นการแสดงภาพถ่ายของนายจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ที่ได้มีโอกาสติดตามการทรงงาน และถวายงานด้านการถ่ายภาพ             เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ...

Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics