ข่าวสถาบัน
“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

           วานนี้ (1 ต.ค.57)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงดนตรี “The World’s Grea...

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์พื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

           วานนี้ (30 ก.ย. 57) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียนพระราชทานแก่นักเรียน...

“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า

              วานนี้ (30 ก.ย. 57)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นางเสาวลักษณ...

“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ในวันนี้ ดังนี้

             วานนี้ (30 ก.ย. 57)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์นราพรจันทร์โอชา  นายกสมาคมแม่บ้าน...

มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนยะลา

30ก.ย.2557 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 บ้านบาโงโต๊ะอาลี หมู่ที่ 2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับนักเรียนจำนวน 548 คน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานนักเรียน ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ยะลา โดยมี ...

“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า

            วานนี้ (29 ก.ย. 57) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต  ประทานพระวโรกาสให้ นางอาลัย  พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต นำพระครูประโชติ กาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต 1 เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้างประธานศูนย์พิทักษ์พระพุท...

            วานนี้ (29 ก.ย. 57)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานราชวโรกาสให้ คณะกรรมการร้านกองทัพอากาศ และร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากสภากาชาดไทย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย     ...

“สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงอรอวล อิศรางกูร ณ อยุธยา

            วานนี้ (28 ก.ย. 57) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงอรอวล อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวั...

Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics