ข่าวสถาบัน
  • คณะบุคคลและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร ในหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                 วานนี้ (23 ต.ค.57)ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราชตลอดทั้งวันนี้ มีคณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              อาทิ นายชิมิดดอร์จ บัตทูเมอร์ เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย, มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ หรือ เอเอฟเอส ประเทศไทย, สมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไทย, ประธานกลุ่มคชสาร รุ่นที...

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม

            วานนี้ (23 ต.ค.57)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปใ...

             วานนี้ (23 ต.ค.57)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อ...

ประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ไปลงนามถวายพระพร “ในหลวง” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมาก

           วานนี้ (21 ต.ค.57)ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา มีประชาชน และบุคคลสำคัญ ตลอดจนหน่วยงานหลายภาคส่วน ต่างพร้อมใจกันเดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท...

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพยาบาลแห่งชาติ

           วานนี้ (21 ต.ค.57)ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 16″ และร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 114 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิค...

สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           วานนี้ (21 ต.ค.57)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อนำเงินรายได้ใช้ในการดำเนินงานของวัดฯ และใช้บูรณะศาสนสถาน             ...

คณะบุคคล และประชาชน ลงนามถวายพระพร “ในหลวง” ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ โดยเร็ววัน

                     วานนี้ (20 ต.ค.57)ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช ตลอดทั้งวันนี้ มีคณะบุคคล ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการนโยบาย, กองบินตำรวจ, สมาคมหอการค้าไทยจีน, ผู้อำนว...

           วานนี้(20 ต.ค.57)นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบข้าวเปลือกพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่           โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 10 ต...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสิงห์บุรี

           วานนี้ (20 ต.ค.57)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ทรงเปิด “อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม อุปถัมภ์” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2552            เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท แ...

Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics