ข่าวสถาบัน
  • สำนักงาน กปร.จัดพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราช ดำริ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

                    วานนี้ (2 ก.ค.58)นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB Camp รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน                  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสำนักงาน กปร.จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 2 กร...

“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ นายจำรัส เขมะจารุ

               วานนี้ (2 ก.ค.58)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระอง...

“สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2558

                วานนี้ (2 ก.ค.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับ...

“เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ” ทรงเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

                 วานนี้ (2 ก.ค.58)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ทรงเปิดงานสัปดาห์ความปลอ...

“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” โปรดให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย

               วานนี้ (1 ก.ค.58)ที่กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้นางสมถวิล ยังอยู่ ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ฯ                 และข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ร่วมกับชมรมแม่บ้านทหารบก, มณฑลทหารบกที่ 14, สมาคมภริ...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษานครหลวงเวียงจันทน์

               วานนี้ (1 ก.ค.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...

เยาวชนโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 เรียนรู้แนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก

                วานนี้ (30 มิ.ย.58)ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เยาวชนในโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” หรือ RDPB Camp รุ่นที่ 5                  เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้แนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ที่สามารถพลิกฟื้นพื้นที่แล้...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

               วานนี้ (30 มิ.ย.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานกองบัญชาการ กองทัพอากาศเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศ จัดถวายเที่ยวบินพิเศษที่ อาร์ทีเอเอฟ 242 เสด็จพระราชดำเนินไปนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีคณะรัฐมนตรี ข้าร...

 “พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ประทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

                        วานนี้ (30 มิ.ย.58)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 10 และทอด-พระเนตรนิทรรศการ ซึ่งสถาบันพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นต่อเนื่อง               โดยเปิดโ...

Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics