ข่าวสถาบัน
  •  คณะบุคคล และประชาชนร่วมกันลงนามถวายพระพร “ในหลวง”อย่างต่อเนื่องในวันหยุด

                วานนี้ (19 ต.ค.57)ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดเดินทางไปลงนามถวายพระพร  พร้อมนำพวงมาลัย แจกันดอกไม้ และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               อาทิ  ชมรมวิศวะจุฬาฯ ปฏิรูปประเทศไทย, คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สมาคมชาวปั...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            วานนี้ (19 ต.ค.57)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปย...

“เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ” พระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน

              วานนี้ (19 ต.ค.57)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ถ...

            วานนี้ (19 ต.ค.57)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยั...

‘ในหลวง’ พระอาการดีขึ้น แพทย์หยุดถวายสารอาหารเสริมฯ

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 7 ในหลวงพระอาการดีขึ้น คณะแพทย์ฯ ตัดไหมผ่าตัด หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะ และสารอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต ผลการถวายตรวจรอยแผลผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 57 สำนักพระราชวัง ได้มีแถลงการณ์ ฉบับที่ 7 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิ...

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ลงนามถวายพระพร “ในหลวง” ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

         วานนี้ (16 ต.ค.57)ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีคณะเอกอัครราชทูต คณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และลงนามถวายพระพรให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน           อาทิ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโห...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-30 ตุลาคม พุทธศักราช 2557

              วานนี้ (16 ต.ค.57)ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2557             ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงร่วมการประ...

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ 7

             วานนี้ (16 ต.ค.57)ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เพื่อทรงรับการรักษาพระอาการประชวรพระอามาสัย หรือ กระเพาะอาหาร อักเสบ และตับอ่อนอักเสบ ซึ่งเกิดจากการแพ้ภูมิต้านทานตัวเอง (SLE) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 ขณะนี้พระอาการประชวรอยู่...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่ราษฎร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

              วานนี้ (15 ต.ค.57)ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เดินทางไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด                โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา จากนั้น กรมวังผู้ใหญ่ได้...

Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics