ข่าวสถาบัน
  • 19 ธ.ค.57พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนราธิวาส  เจ้าหน้าที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศ และลูกจ้างโครงการศิลปาชีพ ช่วยกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จำนวน 3,900 ชุด เตรียมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดนร...

     19ธ.ค.57  ปีม้ากำลังผ่านพ้นปีมะเมียแพะน่ารักเข้ามาแทนที่ ดังนั้นทางร้านภูฟ้าจึงเตรียมชุดสินค้าจากภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...

พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ไปลงนามถวายพระพร “ในหลวง” ด้วยความจงรักภักดี

             วานนี้ (18 ธ.ค.57)ตลอดทั้งวัน ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก พร้อมใจไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพร...

                วานนี้ (18 ธ.ค.57)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอ...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นาย ไช่ อู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีน เฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

              วานนี้ (18 ธ.ค.57)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นาย ไช่ อู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีน เฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน...

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้

                วานนี้ (18 ธ.ค.57)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลอง-หลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...

“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน โดยมี ลลิสา จงบารมี ทูลถวายรายงาน

                  วันนี้ (18 ธ.ค.57)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในงานกาลาดินเนอร์การกุศล “65 ปี 65 ภาพเขียนแห่งความทรงจำ” พร้อมกันนี้ได้ประทานภาพเขียน จำนวน 3 ภาพ จัดแสดงร่วมกับผลงานของศิลปินสมาชิกมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร ซึ่งมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร จัดขึ...

พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ไปลงนามถวายพระพร “ในหลวง”อย่างต่อเนื่อง ด้วยความจงรักภักดี

             วานนี้ (17 ธ.ค.57)ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช ตลอดวันนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน นำแจกันดอกไม้ พวงมาลัย และสิ่งของ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่อง พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อาทิ สำนักงานเขตดิ...

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย

            วานนี้ (17 ธ.ค.57)นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ 1,000 ครอบครัว, หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิชล 1,000 ครอบครัว และหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าศาลา 1,000 ครอบครัว โดยที่...

Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics