ข่าวสถาบัน
วังช้างฯ เตรียมจัดขบวนรำลึก 2 ปี

          20เม.ย.2557 นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการวังช้างแพเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า          ปีนี้ วังช้างแลเพนียดได้เตรียมจัดขบวนช้างสีเผือก จำนวน 1...

         วันนี้(18เม.ย.2557) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 คร...

        16เม.ย.2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกของสภากาชาดไทยประจำปี 2555-2556        เว...

วันที่ 16 เม.ย.57 เวลา 17.00 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระวันรัต ประธานดำเนินการโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...

สมเด็จพระบรมฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชพิธีสงกรานต์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯแทนพระองค์ ไปยังพระมหามณเฑียรและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช ๒๕๕๗  ในพระบรมมหาราชวัง    เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯแทนพระองค์ ไปยังพระมหามณเฑียรและพระที...

         15เม.ย.2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานราตรีในโอกาสวันสงกรานต์และวันปีใหม่ พ.ศ. 2557        ค่ำวานนี้ หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบายศรี ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว นายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี ...

          วันนี้ 14 เม.ย. 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้        เวลา 08.56 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโส ชมรมบาลี-สันสกฤต เนื่องในเทศกาลส...

       วันนี้ 14เม.ย.2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร และเสด็จกลับถึงประเทศไทยแล้ว      ...

Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics