“ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ทั้งหลักธรรมทางศาสนาเพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรม”   (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชดำรัสแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม4จังหวัดภาคใต้จ.ปัตตานี24ส.ค.2519)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                    ทรงมีรับสั่ง ต้นชั่วโมงว่า…. “นักเรียนจะอยากเรียน รึเปล่าไม่รู้ ..แต่อาจารย์อยากสอน…!!!” จากวันเปิดคาบเรียน ทรงมีรับสั่ง ต้นชั่วโมงว่า….“นักเรียนจะอยากเรียน รึเปล่าไม่รู้ ..แต่อาจารย์อยากสอน …!!!” เรียกเสียงฮาในห้องเรียน บรรดาอาจารย์ที่กอง พลอยชื่นใจตามๆ กัน                จนมาถึงคาบสุดท้าย…             “…ครูตื่นมาตีสี่ มาฟังข่าวว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อที่จะมาเล่าให้นักเรียนฟัง” “…คนเป็นครู เราไม่มีอะไร...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics