“...มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ...” (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่๔ธันวาคม๒๕๔0และเมื่อ๔ธันวาคม๒๕๔๑)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                    วันที่เข้าเป็นนิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นพี่ต้อนรับน้องใหม่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสัมภาษณ์                คำถามจากรุ่นพี่ : "ปัญหาข้าวแพง จะแก้ไขอย่างไร"                ทรงตอบ "เตรียมต่อโลงได้"                 รุ่นพี่ยังถามอีก : "ปัญหาจราจรติดขัดจะทำอย่างไร"                 ทรงตอบ "นอน" .......................  ขอบคุณภาพและข้อมูล.FB_Pacific Inspiration Channel : PIC  ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics