“…เห็นชอบว่าพระเจ้าอยู่หัวพูดดีพูดถูก  แต่ว่าความจริงก็จะต้องวิจารณ์บ้างเหมือนกันแล้วก็ไม่กลัว  ถ้าใครจะวิจารณ์ว่าทำไม่ดีตรงนั้นๆจะได้รู้…” (พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาทิตย์ที่๔ธันวาคมพ.ศ.๒๕๔๘)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
            “ในหลวง” ทรงสอนคณิตศาสตร์แก่ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยมีพระราชดำรัส ว่า สมัยที่ยังทรงพระเยาว์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสอนหนังสือให้ ว่า            “สมัยเด็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้ด้วยพระองค์เอง จึงทำให้เรียนได้ ท่านสอน ๒ แบบ เช่น ท่องสูตรคูณ ให้ท่องขึ้น - ลง ท่องตรงกลาง ..จี้ตรงไหน ..ต้องท่องให้ได้... ”          ... อย่างการเ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics