“…แต่เรื่องที่สำคัญก็คือ การทำมาหากินของประชาชนไทย ซึ่งต้องให้มีสะดวกสบาย มีความปลอดภัย มีการปกครองที่เป็นธรรม…” (พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาวันที่๑๙ธันวาคม๒๕๑๑)
ข้าวกล้องของคนจน          เมื่อไม่กี่ปีมานี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพฯ ไปทอดพระเนตรกิจการตามโครงการพระราชดำริ ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับข้าวกล้องอยู่ด้วย        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า “ข้าวกล้องนี้ดี เรากินข้าวกล้องทุกวัน”        สมเด็จพระเทพฯ เห็นว่าน่าสนใจ  แต่นักข่าว ไม่สนใจเท่าไร  จึงรับสั่งว่า “น่าสนใจนะ น่าจะเก็บไว้” ก็เลยมีการบังคมทูลขอให้รับสั่งอีกครั้งห...
      Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics