“...ถึงแม้เราจะอยู่ในท่ามกลาง ความเจริญรุดหน้าแห่งยุคปัจจุบันอย่างไร เราก็ทอดทิ้งการศึกษาทางด้านจิตใจ และศีลธรรมจรรยาไปไม่ได้…” (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณศาลาผกาภิรมย์วันพุธที่๕ธันวาคม๒๕๑๒)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                  เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงงานจะทรงมุ่งมั่นมาก ไม่ทรงหวั่นเกรงอันตรายใดๆ มีอยู่                วันหนึ่งพวกเรารอรับเสด็จฯ กัน รอนานแล้วไม่เสด็จฯ สักที หากันใหญ่ว่าพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงอยู่ที่ไหน                มารู้ตอนหลังว่า เสด็จฯ ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ดิฉันตกใจ จนลืมตัวเผลออุทานไป ว่า ที่นั่นน่ะ มันซ่องโจร พระองค์ท่านไม่ตรัสว่าอะไร                แต่พระองค์ท่านทรงกระซิบกับผู้ว่าฯ ว่า “...คุ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics