“…การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบกันหลายอย่างอย่างแรกต้องมีคนดีมีปัญญา มีความรับผิดชอบอย่างที่สองต้องมีวิทยาการที่ดี อย่างที่สามต้องมีการวางแผนที่ดีให้พอเหมาะพอควรกับทรัพยากรที่มีอยู่….” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่๒๑พฤษภาคม๒๕๒๓)
    ส่งเสี่ยกลับวัง       เมื่อสมัยก่อน ในหลวงเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปยังหัวหิน มักจะเสด็จฯ ออกไปยังตลาดหัวหินบ่อยครั้ง     และบางครั้งโดยลำพังพระองค์ มีครั้งหนึ่งระหว่างจะเสด็จฯ กลับ ซาเล้งที่ตลาดกราบบังคมทูลถามว่า “ไปไหมเสี่ย” ปรากฎว่าเสี่ยพระองค์นี้สนพระทัยก็รับสั่งจ้างไปยังพระราชวังไกลกังวล โดยที่ซาเล้งคนนั้นไม่รู้ นึกว่าเป็น ข้าราชการ แต่พอถึงหน้าพระราชวัง ทหารสั่ง วันทยาวุธ เท่านั้นแหละ ซาเล้งถึงรู้ว่า เสี่ยที่มาส่งน่ะเป็นใคร  ...
Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics