“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วมได้มากกว่า ผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจ…” (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณาจารย์โรงเรียนต่างๆ ณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน18มีนาคม2523)
สามร้อยตุ่ม         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานติดพันจนมืดสนิท ท่ามกลางฝูงยุงที่รุมตอมเข้ามากัดบริเวณพระวรกาย รอบพระศอ พระกร พระพักตร์ รวมทั้งแมลงต่างๆ ที่เข้ามารบกวนพระองค์        แต่พระองค์ท่านก็ยังทรงทอดพระเนตรใต้แสงไฟฉายที่มีผู้ส่องถวายอย่างไม่สะดุ้งสะเทือนอย่างมากที่ทรงทำคือ โบกพระหัตถ์ปัดไล่เบาๆ เท่านั้น       ครั้งหนึ่งเคยมีรับสั่งเรื่อง “ยุง” ด้วยพระราชอารมณ์ขันว่า “ที่บางจาก  แต่ไม่มีจ...
      Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics