“...เราอาจจะไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดหรือรวยที่สุด หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลกแต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได้เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว...” (พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือคำพ่อสอน)
    จังหวะห้า … สี่            แม้แต่ในยามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2525 ทรงมีพระอาการไข้สูง พระหทัยเต้นไม่เป็นปกติ  แต่ก็ยังทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลา          ในฐานะที่ทรงเป็นนักดนตรี ได้รับสั่งกับหมอว่าจังหวะการเต้นของพระหทัยนี้ คล้ายๆ กับจังหวะห้าสี่ในทางดนตรี และหลังจากทรงหายพระประชวรแล้ว ก็ทรงแต่งเพลงแจ็ส จังหวะห้าสี่ขึ้นเพลงหนึ่ง  ใช้ชื่อว่า “High Fever”          น...
      Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics