“…การพัฒนาประเทศ  จะบรรลุผลตามเป้าหมายได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง อย่างแรกต้องมีคนดีมีปัญญามีความรับผิดชอบ อย่างที่สองต้องมีวิทยาการที่ดี อย่างที่สามต้องมีการวางแผนที่ดี ให้พอเหมาะพอควรกับทรัพยากรที่มีอยู่….” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๑๐กรกฎาคม๒๕๑๓)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                    ม.ร.ว.ดัจฉราพิมล ตุงคนาค ผู้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เล่าเรื่องแสนน่ารักไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ให้คนไทยได้อ่านแล้วอมยิ้มโดยทั่วกันว่า...              "เมื่อคราวที่ทรงใช้ไปทำงานถ่ายรูปที่มหาชัย (จ.สมุทรสาคร) ระหว่างทางซึ่งใกล้จะถึงที่หมาย เกิดหิวข้าว ข้าพเจ้าจึงแวะรับประทานอาหารที่เพิงเล็กๆ ข้างทางไม่ไกลจากวัดพันท้ายนรสิงห์ จวนจะอิ่มแล้ว นึกอยากรับประท...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics