“...ความท้อใจนี้เป็นสิ่งกีดขวางความดีไปได้มาก เพราะว่าไม่ระวังตัวเวลาท้อใจก็เกิดน้อยใจ น้อยใจก็เกิดประชด เปิดโอกาสให้จิตใจรับสิ่งไม่ดีเข้ามา...” (พระราชดำรัสพระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่๑๓และคณะกรรมการประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานวันอังคารที่๒๑กรกฎาคม๒๕๒๔)
                  ทางด้านกองทัพเรือ ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ การทรงเรือใบแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ  แสดงพระอัจฉริยะจนได้เหรียญทอง อดีตแม่ทัพเรือได้เข้าไปกราบพระบาท หลังจากเสด็จฯ ขึ้นจากการทรงเรือแล้ว                 หลังจากนั้นก็ได้กราบบังคมทูลฯ ถามว่า ขณะที่ทรงเรือใบนั้น ทรงทำอย่างไรบ้างจึงสามารถคว้าชัยชนะมาได้                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบท่านนายพลเรือผู้นั้นสั้นๆ ว่า                ...
      Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics