“...การตั้งต้นงานนี้สำคัญที่สุดคำว่า“ตั้ง”นั้นก็มีไว้เพราะว่าสำหรับทำงานใดๆ ก็จะต้องมีความตั้งใจตั้งใจนั้นก็คือเอาใจตั้งในงานหรืออีกอย่างเอางานมาตั้งไว้ข้างหน้าใจเ มื่อเอางานมาตั้งไว้ข้างหน้าใจหรือเอาใจตั้งไว้ในงานนั้นเชื่อว่างานก็คงจะสำเร็จล่วงไปได้โดยดี...”  (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๓๓)  
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
               อีกครั้งหนึ่ง ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้แทนของนิตยสาร Look พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับสั่งในการสัมภาษณ์ ว่า           เมื่อครั้งประธานาธิบดีของท่านมาเยือนประเทศไทย มีพวก FBI และหน่วย รปภ. ห้อมล้อมกันหนาแน่นไปหมด จนหาทางเดินไม่ได้          "...ถ้าข้าพเจ้าทำเช่นนั้น ก็ไม่สามารถใกล้ชิดประชาชนได้  แต่ถ้าผู้คนเบียดกันเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าเกินไป           จะมีคุณยาย (ราษฎรผู้สูงอายุ ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ) พ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics