“…ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสน การทำกายทำใจให้สงบหนักแน่นเป็นกลาง ห่างจากอคติจะช่วยให้เกิดสติ ระลึกรู้ถึงเหตุถึงผลและความถูกผิดของเรื่องทั้งปวง…” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่๒๑กรกฎาคม๒๕๒๖)
จะให้เป็นช่างจริง           มีเรื่องนึงเคยฟังจากผู้ใหญ่เล่าเมื่อนานมาแล้ว มีช่างไปทำฝ้าเพดานในวัง คนนึงกำลังยืนบนบันได ส่วนหัวอยู่ใต้ฝ้า อีกคนคอยจับบันไดอยู่ด้านล่าง พอดีในหลวงเสด็จฯ มา คนที่อยู่ข้างล่างเห็นในหลวงก็ก้มลงกราบ คนอยู่ด้านบนไม่เห็น ก็บอกว่า “เฮ้ยๆ จับดีๆ หน่อยสิ อย่าให้แกว่ง” ในหลวงทรงจับบันไดให้ เค้าก็บอกว่า “เออ ดีๆ เสร็จงานนี้จะให้เป็นช่างจริง” (สงสัยคงจะเพิ่งเข้ามาทำงานยังไม่ผ่านโป...
      Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics