“...ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน การดำรงรักษาประเทศชาตินั้นมิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใด โดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน...” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิ.ย.2514)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
      ทำไมถึงสู้แรงเราไม่ได้      ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เล่าว่า บางครั้งทรงขับรถไปเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เอง โดยผมนั่งอยู่ด้านหลังเพื่อใช้กล้องบันทึกภาพไปด้วย  บางครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเขา  ผมจะเดินหน้าห่างจากพระองค์ซัก ๑ วา เวลาหกล้มไปพระองค์ก็ทรงฉุดให้ลุกขึ้น      ตอนนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษาแล้วนะ ส่วนผมก็ ๕๐ กว่าๆ เห็นจะได้ พระองค์ท่านจึงตรัสว่า “ทำไมถึงสู้แรงเราไม่ได้” (หัวเราะ) นั่นเป็น...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics