“…ชาติไทยเราดำรงมั่นคงอยู่ก็เพราะ ยังมีทั้งบ้านเมือง และความเป็นไทยพร้อมสมบูรณ์ แต่ถ้าความเป็นไทยมีอันต้อง เสื่อมสลายไป...ชาติก็ต้องสิ้นสูญ…” (พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช๒๕๕๐ วันอาทิตย์ที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๐)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
          … ในครั้งแรก ผมทำงานตามพระราชดำริ โดยไม่ทราบว่าเป็นงานของพระองค์        จนกระทั่งวันหนึ่ง มีคนบอกว่าให้เข้าไปในวังด้วยกัน และให้นำระบบสายอากาศชนิดใหม่ขึ้นไปติดตั้ง        ก็ไม่ได้คิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ มา แต่ว่าแปลกใจทำไมอยู่ดี ๆ เจ้าหน้าที่ที่กำลังติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ อยู่บนดาดฟ้าของพระตำหนักถึงปีนลงมาทั้ง ๆ ที่งานยังไม่เสร็จ แท้ที่จริงพระองค์ท่านเสด็จฯ มายืนอยู่ข้างหลัง    ...
   Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics