“…ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสน การทำกายทำใจให้สงบหนักแน่นเป็นกลาง ห่างจากอคติจะช่วยให้เกิดสติระลึก รู้ถึงเหตุถึงผลและความถูกผิดของเรื่องทั้งปวง…” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่๒๑กรกฎาคม๒๕๒๖)  
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
       เพื่อนเยอะ      การเสด็จฯ ประพาสอเมริกาครั้งนั้น ควรจะได้เล่าถึง “บ๊อบ โฮ้พ” ไว้ด้วย เพราะทรงคุ้นเคยกับดาราผู้นี้ตั้งแต่ครั้งบ๊อบ โฮ้พ มาแวะกรุงเทพฯ เพื่อจะไปเปิดการแสดงกล่อมขวัญทหารอเมริกันในเวียดนาม ระหว่างแวะพักที่กรุงเทพฯ บ๊อบ โฮ้พ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ที่วังสวนจิตรฯ โดยโปรดเกล้าพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำด้วย   บ๊อบ โฮ้พ กราบบังคมทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้า ขอพาเพื่อนไปด้วย”  “ได้เลย… ไม่ขัดข้...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics