“...อนาคตของชาติทุกชาติ ย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กก็คือ ผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้า...” (พระราชดำรัสในพิธีเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางวันที่28มกราคม2495)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   ฉันชื่อภูมิพล           มีครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโทรศัพท์ไปหาหม่อมคนนึง พอดีหม่อมคนนั้นไม่อยู่บ้าน คนรับใช้ถามว่านั้นใครค่ะ อยากจะฝากข้อความไว้หรืออยากจะพูดกับนายต้องบอกชื่อมาก่อน            ในหลวงจึงรับสั่งว่า “ฉันชื่อภูมิพลเคยได้ยินบ้างไหม ยังไงรบกวนเจ้านายโทรกลับหาฉันด้วยนะ” เท่านั้นแหละคนใช้คนนั้นเป็นลมต้องปฐมพยาบาลกันใหญ่  ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics