“...สติคือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก ที่จะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะพูด จะทำหรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆ...” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่๑๐กรกฎาคม๒๕๒๔)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                   ส่วนหนึ่ง คือ .. “...ปีนี้แปลกกว่าทุกปี คือ ยังไม่ได้สอบ กลับไปต้องไปท่องหนังสือต่อ แต่ว่าก็ได้วางแผนล่วงหน้าแล้วว่า สอบเสร็จแล้วจะทำอะไร เช่น ไปทานก๋วยเตี๋ยวห่อละ 2 บาท จะต้องเอาเงินไป 3 บาท เพราะว่าเผื่อค่าน้ำดื่ม               คราวนี้เวลาจะไปหัวหินอย่างเคย ต้องไปๆกลับๆ เพราะว่าต้องเตรียมสอบเข้าอีก แต่หนังสือสอบเข้าก็ยังไม่ได้ท่อง เพราะว่าเก็บเอาไว้สอบไล่ให้ได้เสียก่อน ต้องถามคนที่สอบแล้วว่า...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics