“...ส่วนรวมนั้นเป็นพื้นฐาน ที่บุคคลได้พึ่งได้อาศัย ทั้งอำนวยความสุขความเจริญให้ได้ทุกสิ่ง จึงใคร่ขอให้ตั้งใจสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมให้สมบูรณ์...” (พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่2516 วันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2515) พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิรวุธวิทยาลัย วันที่๓กุมภาพันธ์๒๔๙๘ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิรวุธวิทยาลัย วันที่๓กุมภาพันธ์๒๔๙๘พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิรวุธวิทยาลัย วันที่๓กุมภาพันธ์๒๔๙๘
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                    รับสั่งเล่าถึงภาพ 'ประทับบนมอเตอร์ไซค์' ครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทดลองประทับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ บีเอ็มดับเบิลยู นี้ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนฯ ว่า              เห็นภาพตอนพระองค์เสด็จฯ เยอรมนี มีพระฉายาลักษณ์ประทับบนมอเตอร์ไซค์ พระฉายาลักษณ์นี้เป็นที่ชื่นชอบมาก สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระสรวลรับสั่งเล่าว่า... ...มอเตอร์ไซค์คันนั้นจอดอยู่ในโชว์...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics