“…การฝึกหัดทางใจสำคัญอย่างยิ่งยวด จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังฝึกฝนอยู่เสมอตลอดชีวิต จึงจะคงความสุจริตเข้มแข็งและเป็นระเบียบไว้ได้ ไม่พ่ายแพ้แก่ความลุ่มหลงลืมตัว...” (พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช๒๕๕๐)
แขนตกสะพาน           ครั้งหนึ่ง ในหลวงเสด็จฯไปที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมเยียนชาวบ้าน และรับสั่งถามชายคนหนึ่งที่มาเข้าเฝ้าฯ ซึ่งแขนเจ็บเข้าเฝือกอยู่ ว่า  “แขนเจ็บไปโดนอะไรมา” ชายคนนั้นตอบว่า “ตกสะพาน”         ในหลวงรับสั่งกลับไปอีกว่า “แล้วแขนอีกข้างหนึ่งละ”         ชายคนนั้นก็ตอบกลับมาอีกว่า “แขนข้างนี้ไม่ได้ตกลงไปด้วย ตกข้างเดียว ” ในหลวงของเราก็ทรงพระสรวล…..  ...
      Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics