"..สัจจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จ 'สัจจะ'เป็นการตั้งใจตั้งจิตใจ 'วาจา'เป็นคำพูดออกมา แสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจ คือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น.." (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ผู้พิพากษา ประจำกระทรวงยุติธรรมเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่๑๘มีนาคมพุทธศักราช๒๕๒๕)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                    รับสั่งเล่าถึงภาพ 'ประทับบนมอเตอร์ไซค์' ครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทดลองประทับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ บีเอ็มดับเบิลยู นี้ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนฯ ว่า              เห็นภาพตอนพระองค์เสด็จฯ เยอรมนี มีพระฉายาลักษณ์ประทับบนมอเตอร์ไซค์ พระฉายาลักษณ์นี้เป็นที่ชื่นชอบมาก สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระสรวลรับสั่งเล่าว่า... ...มอเตอร์ไซค์คันนั้นจอดอยู่ในโชว์...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics