“…ทางที่เราจะช่วยได้ก็คือการทำความคิดให้ถูก และแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวและความขัดแย้งในสิ่งที่มิใช่สาระลง…” (พระราชดำรัสพระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา27มีนาคม2523)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
    ในหลวงกับการพระราชทานสัมภาษณ์ สื่อเมืองบอสตัน     คนหนังสือพิมพ์ อเมริกันนั้น ขึ้นชื่อว่าดุ และไม่ค่อยจะรู้จักที่ต่ำที่สูง แถมยังก้าวร้าวอีกด้วย แม้กระทั่งจอมเผด็จการผู้ยิ่งใหญ่อย่างครุสชอฟ เมื่อถึงคราวต้องไปเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้สื่อข่าวอเมริกัน ยังอดครั่นคร้ามไม่ได้ ดังนั้น ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกใน ปี 2503 ทางรัฐบาลจึงได้จัดส่งบุคคลผู้หนึ่งไปชี้แ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics