“...ผู้ใหญ่นั้นเขามีประสบการณ์ ส่วนคนหนุ่มสาวมีพลังแรงทั้งกายและความคิด ถ้าหากทำงานอย่างพร้อมเพรียงไม่ผิดใจกัน การบ้านการเมืองก็จะดำเนินไปด้วยดี...” (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
คนในแบงก์       อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ยินมา..เมื่อคราวที่ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ประทับที่ รพ.ศิริราช ช่วงเช้าตรู่มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น พยาบาลที่ถวายงานพยาบาลอยู่จึงไปรับสาย ก็มีเสียงปลายทางพูดมาว่า “ขอสายฟ้าหญิง” พยาบาลที่รับสายจึงถามกลับไปว่า ..ขอประทานโทษค่ะใครจะเรียนสายด้วยค่ะ.. “บอกเขาว่าคนในแบงก์โทร.มา”     คุณพยาบาลถามกลับไปว่า..ธนาคารไหนค่ะ และคิดในใจว่ายังเช้าอยู่อย่างนี้โทร.มาเรื่องอะไร    ...
      Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics