"...ปัญหาสังคมนั้นถ้าพิจารณาดูให้ถ่องแท้ จะเห็นความจริงข้อหนึ่งว่า ปัญหาทั้งปวงเกิดจากมนุษย์เอง มีมนุษย์เป็นตัวการก่อปัญหา  ถึงไม่ก่อให้คนอื่นโดยตรงก็ก่อให้ตัวเอง แล้วทำให้เดือดร้อนไปถึงคนอื่น กลายเป็นปัญหาสังคม..." (พระราชดำรัส ๑๓ เมษายน ๒๕๑๖)
ผู้หญิงตกเป็นของใคร           บางครั้ง ในหลวงของเราก็ต้องทรงทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว เช่น ชาวเขาคนหนึ่งได้มากราบบังคมทูลร้องทุกข์ว่า เขาได้ให้หมูสองตัวกับเงินก้อนหนึ่งแก่เมีย แต่เมียพอได้เงินแล้วกลับหนีตามชู้ไป         พระองค์ก็ทรงตัดสินว่า สามีจะต้องได้รับเงินชดใช้ และให้ปล่อยภรรยาไปตามใจของเธอ ญาติของทั้งสองฝ่ายก็พอใจ          รับสั่งเล่าด้วยพระราชอารมณ์ขันว่า         “แต่ที...
      Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics