“ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือน ในพิธีตรวจพลสวนสนามในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก๘มิถุนายน๒๕๑๔)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   ทรงพระครรภ์        ครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรนิดหน่อยเกี่ยวกับพระฉวีมีพระอาการคัน มีหมอโรคผิวหนังคณะหนึ่งไปเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายการรักษา คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง แต่ไม่ได้เชี่ยวชาญทางราชาศัพท์ ก็กราบบังคมทูลว่า “เอ้อ…ทรง… อ้า… ทรงพระคันมานานแล้วหรือยังพะยะค่ะ”         พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระสรวล รับสั่งว่า “ฉันไม่ใช่ผู้หญิงนี่ จะท้องได้ยังไง”         แล้วก...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics