“...บ้านเมืองจะมีความมั่นคง เป็นปกติสุขอยู่ได้ ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลัก ของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานปรองดองกันดี...” (พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรี11ธันวาคม2512)  
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
             ....ในโอกาสที่มีงานส่วนพระองค์ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีวิทยุ อ.ส. ภายในงาน สุภาพบุรุษจะมีภริยามาพร้อมกัน แต่ในบางโอกาสฝ่ายสุภาพบุรุษต้องมาคนเดียว เพราะภริยามีภารกิจอื่น พระองค์จะทรงเย้า รับสั่งว่า "..วันนี้ปิ่นโตไปไหน ?! ..."             ข้าราชบริพารหลายคน ไม่สามารถตอบได้ และยังงง ว่าคืออะไร มาทราบภายหลัง ว่า ทรงรับสั่งถามถึง “คนที่บ้าน” นั่นเอง....           ..ในปีหนึ่งเมื่อมีงานปีใหม่ ....สุภาพสตรีท่านหนึ่งยังเป็น...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics