“…สติและปัญญาที่ได้ฝึกฝน ใช้จนคล่องแคล่วเคยชินแล้ว  จะรวมเข้าเป็นสติปัญญาให้บุคคลคิดอ่าน ประพฤติปฎิบัติได้ถูก…” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวันเสาร์ที่๒๑กรกฎาคม๒๕๓๓)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                 ในหลวง พระราชทานสัมภาษณ์               เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก เป็นที่สนใจต่อสื่อมวลชนของอเมริกาเป็นอย่างมาก จึงได้มีพระราชทานสัมภาษณ์               นักข่าวหนุ่มคนหนึ่งได้ทูลถามว่า “ทำไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนัก… ไม่ทรงยิ้มเลย?”                ทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯ พลางรับสั่งว่า “นั่นไง… ยิ้มของฉัน”                แสดงให้เห็นถึงพระราชปฏิภา...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics