“...ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งในกายในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้น อุปสรรคต่างๆนั้นได้...” (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตวันศุกร์31ต.ค.2518)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
    ทุกข์ยามดึก         ตำรวจตู้ยามบางคนคับข้องใจ เกี่ยวกับปัญหาครอบครัว ปัญหาค่าครองชีพ เมื่อเสพสุราแล้วครองสติไม่ได้ ไม่รู้จะอธิบายความในใจกับใคร จึงได้พล่ามบรรยายมาทางวิทยุ บางคนหลับยามไม่พอ กดคีย์ไม่โครโฟนค้างไว้ ทำให้เสียงกรนออกอากาศด้วย บางคนร้องเพลงลูกทุ่งออกอากาศเป็นการแก้เหงาก็มี         ในยามดึกวันหนึ่งพนักงานวิทยุคนหนึ่งได้ระบายความเดือดร้อน เนื่องจากหิวโหยไม่สามารถหาอาหารได้เพราะต้องเข...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics