“…ประเทศชาติจะมั่นคงอยู่ได้นั้น... ผู้ปฎิบัติบริหารงานแผ่นดิน จะต้องใช้วิทยาการนั้นด้วยความฉลาด สุจริตเที่ยงตรงพร้อมทั้งความเข้มแข็ง เสียสละอย่างแท้จริง…” (พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ปี๒๕๒๔–๒๕๕๖)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   ปี๊ป โชว์    ครั้งหนึ่งที่โรงละครบรอดเวย์ สหรัฐฯ ไมค์ ท็อดด์ ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ “Blue Night” ในการแสดงครั้งใหญ่ที่มีชื่อว่า “Peep Show” ซึ่งในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสราญฮันนีมูนอยู่ที่หัวหิน    ที่ด้านข้างๆ ใกล้พระราชวังไกลกังวล ตอนหัวค่ำวันนั้น บังเอิญมีใครไม่ทราบมานั่งตีปี๊ปอยู่ ข้าราชบริพารจึงกระซิบกันว่า  “เราไม่มีวาสนาฟังปี๊ป โชว์ ที่อเมริกา ก็นั่งฟังปี๊ปที่นี่ก็แล้วกัน”   พระบาทสมเด...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics