“...การที่จะแจกสิ่งของหรือเงินแก่ราษฎรนั้น เป็นการช่วยเหลือชั่วคราวไม่ยั่งยืน การที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่รอดได้ ก็คือการให้อาชีพ...” (พะราโชบายของในหลวงกล่าวไว้เมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในทุกท้องถิ่น ทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศในปีพ.ศ.๒๔๙๘)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
            เรื่องเล่าน่ารักๆ ของในหลวง          เคยมีคนเล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งพ่อหลวงทรงเสด็จไปที่ตลาดสด ทรงแวะไปเสวยก๋วยเตี๋ยว แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว เห็นก็สงสัย จึงทูลถามท่านว่า "ทำไมหน้า เหมือนในหลวงจัง?" ท่านไม่ตอบอะไรได้แต่ยิ้มๆ ทรงจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วตรัสชมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อย ส่วนแม่ค้ามารู้ที่หลังว่าเป็นท่านก็ได้แต่ปลื้ม        Cr:http://www.doisaengdham.org/ และ 1 king 1 heart ...
   Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics