“…สามัคคีหรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่า คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน...ถ้าไม่สอดคล้องกันพัง…”  (พระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราช2498)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                ประชาชนทั้งหลายต่างก็ทราบโดยทั่วกันว่ากีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดมากที่สุดคือ ‘กีฬาเรือใบ’ ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2509 ดยุกแห่งเอดินบะระ (Edinburgh) ประจำสหราชอาณาจักร ได้ส่งเรือใบชนิดกินน้ำตื้น (Catamaran) มาถวาย              เมื่อได้รับเรือ พระองค์ก็ทรงตั้งชื่อมันว่า ‘ปลาดุก’ ซึ่งเป็นการเล่นคำ เพราะปลาดุกในภาษาอังกฤษเรียกว่า ‘Cat Fish’ ซึ่ง Cat ก็มาจากเรือ Catamaran ส่วนดุกก็พ้องเสียงมาจากคำว่า ดุ๊ก หรือ ดยุก นั่นเอง...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics