“...ชาติบ้านเมืองคือ ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคน ที่จักต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไป โดยสอดคล้องกัน...” (พระบรมราโชวาทในพิธีตรวจพลสวนสนาม8มิถุนายน2514)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                 ในหลวง พระราชทานสัมภาษณ์               เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก เป็นที่สนใจต่อสื่อมวลชนของอเมริกาเป็นอย่างมาก จึงได้มีพระราชทานสัมภาษณ์               นักข่าวหนุ่มคนหนึ่งได้ทูลถามว่า “ทำไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนัก… ไม่ทรงยิ้มเลย?”                ทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯ พลางรับสั่งว่า “นั่นไง… ยิ้มของฉัน”                แสดงให้เห็นถึงพระราชปฏิภาณ และ...
   Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics