“...การที่จะทำงานให้ดี ต้องมีความร่าเริงความตั้งใจที่จะทำ เมื่อมีความตั้งใจแล้ว ต้องมีความอดทนเหนียวแน่น...” (พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิดาลัยวันพฤหัสบดีที่๔ธันวาคม ๒๕๒๓)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   แอลกอฮอล์เข้มข้น          เหตุการณ์เมื่อปี 2513   วันนั้นในหลวงเสด็จฯ ไปหมู่บ้านท้ายดอยจอมหด อ.พร้าว เชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้านลีซอกราบบังคมทูลชวนให้ไปแอ่วบ้านเฮา   ในหลวงก็เสด็จฯ ตามเขาเข้าไปในบ้าน  ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่และมุงหญ้าแห้ง            เขาเอาที่นอนมาปูสำหรับให้พระองค์ประทับ แล้วก็รินเหล้าทำเองใส่ถ้วยที่คงไม่ค่อยจะได้ล้าง จนมีคราบดำๆ จับอยู่          ทางผู้ติดตามรู้สึกเป็นห่วงพระองค์ท่าน เพราะปกติไม่ทรงใ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics