“...ความเที่ยงตรงหนักแน่น ทำอะไรตามกฏเกณฑ์ตามระเบียบ และตามความถูกต้องเป็นธรรม สามารถสร้างสมความดีให้เพิ่มทวีขึ้นได้...” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันเสาร์ที่๑๔มีนาคม๒๕๒๔)
ถวายพระเพลิง            มีอยู่ครั้งหนึ่ง ในหลวงเสด็จฯไปพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในระหว่างที่ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย จะทรงพระโอสถมวน  แต่ว่าทรงหาที่จุดไม่ได้          ทางอธิการบดีซึ่งเฝ้าอยู่ก็จุดไฟให้  พร้อมกับกราบบังคมทูลว่า “ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าข้า”          ในหลวงทรงชะงัก ก่อนจะแย้มพระสรวลน้อยๆ รับสั่งกับอธิการบดีว่า “เรายังไม่ตาย ถวายพระเพลิงไม่ได้หรอก”    ...
Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics