“…ประเทศไทยถ้าสามัคคีกันดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล เราเองจะเป็นที่ตั้งของ ความมั่นคงผาสุกของราษฎร ที่เป็นประชากรแห่งประเทศนี้….” (พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือคำพ่อสอนในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี60ปี60ล้านความดีถวายในหลวงน้อมเกล้าถวายในหลวง)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   ดินเค็มไหม?        เมื่อครั้งที่ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่ ทางภาคใต้ คือจังหวัดนราธิวาส ทางใต้นี้มีปัญหาเรื่องดินเป็นกรดมีความเค็ม        พระองค์รับสั่งถามกับชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จว่า “ดินหลังบ้านเป็นอย่างไร เค็มไหม?” ชาวบ้านก็มองหน้ากันแล้วทำหน้างง ก่อนตอบกลับมาว่า “ไม่เคยชิมซักที”         ในหลวงก็รับสั่งกับข้าราชบริพารที่ตามเสด็จว่า “ชาวบ้านแถวนี้เขามีอารมณ์ขันกันดีนะ”  ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics