“…ความสุขความเจริญที่แท้จริง อันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จาก การกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรม..” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย12กรกฎาคม2518)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ ทรงมีเวลาให้ รศ.ดร.สุธีทำสายอากาศประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งการทำสายอากาศที่วิทยุกำลังส่งต่ำ 10 วัตต์ ส่งสัญญาณจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ ระยะทาง 600 กิโลเมตร      "ไม่ง่าย" แต่ รศ.ดร.สุธีก็มุ่งมั่นทำจนสำเร็จ        "หลังจากได้รับโจทย์จากพระองค์ ผมก็ลุยงานเลยทันทีที่ห้องทำงานในซอยกล้วยน้ำไท บ้านช่องไม่ได้กลับ เสื้อผ้า...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics