“…หลักของคุณธรรมคือ การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน...” (ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ณหอประชุมมธ.วันเสาร์7มี.ค.2513)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
     อันนี้ให้มึง          มีครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานยังถิ่นทุรกันดารแสนไกล  พวกผู้ใหญ่บ้านก็บอกกล่าวเชิญชวนชาวเขาเผ่าต่างๆ กะหรี่ยงเอย มูเซอเอย ที่เพาะปลูกพืชไร่ต่างๆ อยู่บนดอย ให้มารับเสด็จฯ  ชาวเขาเหล่านั้นก็เลยซักซ้อมคำราชาศัพท์กันยกใหญ่ ดุเหมือนกะเหรี่ยงจะจำราชาศัพท์ได้แล้ว บอกว่า “ได้แน่นอน ในหลวงต้องไม่เสียพระทัยแน่นอน”           ทีนี้วันที่ในหลวงมาตรวจงาน ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics