"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเป็นไทย คือเป็นพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกว่า700ปี นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณชาติบ้านเมืองได้ใน ขณะที่อยู่ต่างประเทศก็โดยการวางตนเป็นผู้แทนที่ดีของประเทศ..."  (พระราชดำรัสพระราชทานแก่นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ณโรงแรมพลาซ่านครนิวยอร์ค8มิถุนายน2510)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   ไม่มีบัตรผ่าน       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดในการเสด็จพระดำเนินระยะไกลตามชายทะเลจากหน้า พระราชวังไกลกังวล และจะเสด็จฯ กลับมาในตอนเย็น       วันหนึ่งเมื่อเสด็จฯ กลับถึงปรากฏว่า ทหารรักษาการณ์ไม่ให้พระองค์เข้า       “ไม่ได้ครับ ไม่มีบัตรผ่านเข้าไม่ได้” ทหารทูล       “ขอโทษที ฉันไม่มีบัตร แต่เอาเป็นว่า ตอนนี้ เธอมีธนบัตรไหม”        ทหารว่า “มีครับ ทำไมหรือ”        รับสั่งว่า “นั่นแหละ บัตรของฉัน”  ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics