“...การพิจารณานั้น เป็นการหยุดยั้งชั่งใจ ก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน...” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิรวุธวิทยาลัยเมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์๒๔๙๘)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
              ด้วยเหตุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็น ”คอดนตรี” เช่นเดียวกัน ทำให้ทั้งสองพระองค์ทรง “สนทนาภาษาดนตรี” ร่วมกันได้อย่างถูกพระราชอัธยาศัย และ “เปี่ยมสีสัน” ยิ่งนัก        ครั้งหนึ่ง ในช่วงที่ทั้งสองพระองค์ยังคงประทับพำนักอยู่ที่ต่างประเทศ และยังมิได้มีพระราชพิธีอภิเษกสมรสอย่างเป็นทางการนั้น       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโต้แย้งกับหม่อมรา...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics