“ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ทั้งหลักธรรมทางศาสนาเพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรม”   (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชดำรัสแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม4จังหวัดภาคใต้จ.ปัตตานี24ส.ค.2519)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   บัตรสามสิบ           ในขณะที่ในหลวงทรงพระประชวรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง  มีข้าราชบริพารเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมาก  ทุกคนคงจำได้ที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุด คือ นายกฯ คนนึงถวายบัตรสามสิบบาท ให้พระองค์เพื่อใช้สิทธิ์  สร้างความแค้นเคืองใจให้กับพสกนิกรชาวไทย  แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังพระองค์ทรงตอบว่าอะไร  ในหลวงทรงตรัสว่า “ไม่เป็นไรหรอก หากข้าพเจ้าไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้ แต่คงสามารถใช...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics